DSMU-WEBINAR: Hvordan skaber man en fælles uddannelseskultur, hvor uddannelse af læger bliver en fælles opgave

Oplæg ved Dea Kehler, MD, Ph.d., Uddannelseschef og overlæge i Akutmedicin

Skabelse-af-en-uddannelseskultur-30.1.24