Om DSMU

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse: DSMU

Klik her for at gå til siden Indmeldelse.

Hvad kan DSMU tilbyde dig?

Som medlem af DSMU får du mulighed for at:
• deltage symposier/workshops gratis (pris for ikke-medlemmer 300 kr).
• DSMU’s Årsmøde til medlemspris (ca. 300 kr i rabat).
• AMEE konference til medlemspris til 10 af DSMUs medlemmer (efter først til mølle princip) (ca. 1000 kr i rabat).

Videnskabeligt Forum for medicinsk uddannelse
Et videnskabeligt udvalg under DSMU´s bestyrelse sikrer i samarbejde med medlemmerne, at der hver måned præsenteres videnskabeligt arbejde, herunder udvalgte artikler og Phd-afhandlinger.

Årsmøder, Masterclass, symposier, workshops og webinars

Årsmøde

På DSMU årsmøde sættes fokus på aktuelle emner indenfor medicinsk uddannelse med oplæg og inspiration fra internationale og danske eksperter. Temaerne har været: feedback, autonomi og motivation for læring, færdighedstræning, uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, supervision” mm.
En vigtig del af årsmødet er præsentation af danske forsknings- eller udviklingsprojekter indenfor medicinsk uddannelse med Ph.d. foredrag og postere præsentation.
Deltageraktivering indgår altid i årsmødet med forskellige workshops med fokus på uddannelse i klinisk praksis, pædagogiske vinkler eller forskningsrelaterede emner. I 2021 var emnerne bl.a. ”uddannelseskultur” og “workplace learning”.

Masterclass

Masterclass afholdes årligt i tilknytning til Årsmødet og byder på en mulighed for at fordybe sig i et emne indenfor medicinsk uddannelse sammen med engagerede kolleger. I Masterclass indgår forberedelse med læsning af litteratur og refleksioner over egen praksis, oplæg og diskussion med eksperter, deltageraktiverende workshops mm. Målet er, at deltagerne efter Masterclass har fået konkrete ideer til hvordan, der kan arbejdes videre med det lærte i egen praksis.
Masterclass er for 24-26 deltagere.

Symposier og workshops

Der afholdes typisk 2 årlige eftermiddags-symposier/workshops – ofte fordelt mellem Øst- og Vestdanmark. Emnerne vil typisk være indeholdt i årsmødet, så der er mulighed for at flere kan få glæde af den nye viden. Symposier er typisk for 40-60 deltagere.

Webinars

DSMU afholder webinars, som typisk byder på et spændende, men kort og koncentreret oplæg inden for medicinsk uddannelse, efterfulgt af mulighed for spørgsmål og diskussion. Deltagelse i webinars er gratis.

DSMU´s uddannelsespolitisk indflydelse

DSMU´s bestyrelse har 4 pladser i repræsentantskabet for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Et medlem af LVS’s bestyrelse er en del af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. DSMU får som de videnskabelige selskaber direkte information om de aktuelle sager som LVS dagsordensætter, diskuterer og indgiver høringssvar omkring. Dette samarbejde betyder bl.a., at DSMU tilbydes at deltage i arbejdsgrupper vedrørende den lægelige uddannelse.

DSMU har et nært samarbejde med Lægeforeningen og har 2 repræsentanter i ”Lægeforeningens netværk for prægraduat uddannelse. DSMU fungerer løbende som rådgiver for ”Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse” i sager, hvor der bl.a. er behov for ekspertviden indenfor forskning i medicinsk uddannelse.

Association for Medical Education in Europe
DSMU er medlem af Association for Medical Education in Europe (AMEE), hvilket giver medlemmer rabat på konferencegebyrer og publikationer fra AMEE.

Klik her for at gå til siden Indmeldelse.