Bestyrelse

Holger Nordstrøm Munck

Formand, LVS, suppleant som observatør til LF's Uddannelsesudvalg
UKYL for Bedøvelse og Operation & Intensiv på AUH, hvor jeg især arbejder med klinik-nær uddannelse.

Vibeke Ersbak

Næstformand, LVS, Observatør til LF's Uddannelsesudvalg
Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland foto: Charlotte Feldbæk Ranneries

Karen Busk Hesseldal

Kasserer, VUF
Reservelæge og PhD. stud., Kirurgisk Forskningsafsnit, Herning og MidtSim Forskningsområde og speciel interesse inden for kompetenceløft af feedback og supervision.

Sara Kristin Finnbogadottir

VUF
Introduktionsreservelæge og UKYL i akutmedicin, Fælles Akutmodtagelse, Esbjerg Sygehus
Master of Health Professions Education, Maastricht University.

Ulla Bjerre-Christensen

Repræsentant i LF's prægraduate udvalg, VUF
Overlæge, uddannelseschef, MHPE, Steno Diabetes Center Copenhagen. Specielt optager det mig at fremme det tværfaglige og tværsektorielle arbejde

Emilie Hunderup Pedersen

Speciallæge i Geriatri og Uddannelseskoordinerende afdelingslæge, Medicinsk afdeling, SUH Køge

Amalie Rosendahl

Webmaster, VUF
Læge og Ph.D. studerende på Anæstesiologisk afdeling, Herlev Hospital

Susanne Neergaard Poll

LVS, VUF
Uddannelsesansvarlig overlæge
Gynækologisk og obsterisk afdeling, Hvidovre Hospital

Maria Louise Gamborg

Repræsentant i LF's prægraduat udvalg, VUF
Psykolog, Ph.d., Adjunkt ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og projektleder ved Koncern HR MidtSim, Region Midtjylland
Forskningsområde i klinisk beslutningstagning, ekspertise og professionel identitet som socialpsykologiske og kognitive fænomener.

Arendse Ursula Teilmann Aalund

Stud.med., Københavns Universitet
Repræsentant for FADL i DSMU’s bestyrelse

Lene Kjærsgaard Kristensen

Selskabets sekretær Fællessekretariatet, Lægeforeningen Kristianiagade 12, 2100 København Ø lkr@dadl.dk