Uddannelse gentænkt post corona

Corona krisen har ført til behov for ændrede arbejdsgange i klinik og uddannelse, som der gives eksempler i denne oversigt. Men hvad tager vi med os fremadrettet, når vi skal gentænke undervisning post-corona?

Four phases of video streaming

Hvad kan du få ud af at anvende video-streaming i undervisningen?

Video er et stærkt og brugbart medie og teknologi i uddannelse og undervisning. Anvendelsen af video i medicinsk uddannelse har længe været kendt både i synkrone konsultationsformater, asynkrone undervisningsvideoer eller streamede forelæsninger. Artiklen ” Four phases of video streaming” undersøger video-streaming i forskellige undervisningssituationer med varierende grader af studenteraktivering, lige fra forelæsninger til team-baseret læring. Artiklen er et casestudie om implementering af video-streaming samt andre typer video anvendelse på Medicin, Aarhus Universitet. Artiklens mål er at udvikle en model for karakterisering af video i studenter-centreret undervisning. Forskningsspørgsmålet er: Hvad kendetegner faser i video-streaming i forhold til studentercentreret undervisning? Artiklen udvikler en model med fire faser af video-streaming baseret på et empirisk casestudie og teori om læringsdesign. Modellen er en kombination af TPACK.ORG og SAMR modellerne, som ofte anvendes i samarbejder om implementering af teknologiunderstøttede undervisningsformater. Artiklen argumenterer for, at både undervisere, e-moderatorer og studerende spiller en rolle i forhold til at gøre video-streaming til en nyttig undervisningsteknologi. Selvom en universitetsunderviser relativt nemt kan udvikle videoer med sin smartphone eller ved hjælp af et digitalt videokamera, er der fordele ved at indlejre teknologien i en social uddannelsessammenhæng i forhold til roller og faser i undervisningsforløb. Undervisningsudviklere skal i samarbejde med undervisere lære at se mulighederne i video-streaming ud fra et undervisningsforløb og et læringsdesign.

 

Virtual Bedside Teaching Rounds on Patients With COVID-19.

Studiet kommer med et godt bud på, hvordan medicinstuderende kan modtage virtuel undervisning under Covid-19 epidemien.

Dette gøres ved, at de medicinstuderende er med på stuegang via zoom. På denne måde kan de studerende stille og spørgsmål til patientforløbet og få indsigt i den kliniske hverdag, samtidig med at smitterisikoen ikke højnes.

 

Virtual Morning Report During COVID-19: A Novel Model for Case-Based Teaching Conferences.

I dette studie anvendes zoom til morgenkonferencer, så medicinstuderende kan deltage i disse uden at smitterisikoen højnes. På baggrund af en intervention kommer studiet med fine overvejelser om, hvordan virtuelle redskaber kan anvendes i forbindelse med medicinstuderendes deltagelse i morgenkonferencer.

 

Feedback, reflection and team learning for COVID-19: Development of a novel clinical event debriefing tool.

Artiklen præsenterer DISCOVER-TooL, som et redskab til at formalisere og strukturere debriefing i klinikken. Artiklen indeholder et skema, der nemt kan oversættes til en dansk kontekst og på den måde fungere som et udgangspunkt for debriefing, efter at ansatte har behandlet en Covid-19 patient.

 

Training disrupted: Practical tips for supporting competency-based medical education during the COVID-19 pandemic.

Denne artikel samler konklusionerne fra en lang række studier og giver på den baggrund praktiske anvisninger til, hvordan medicinske uddannelsesprogrammer kan tilpasses Covid-19 relaterede udfordringer. Der lægges især vægt på behovet for kommunikation, innovation, samarbejde, fleksibilitet og planlægning i relation til kompetencebaseret uddannelse.