Medicinuddannelse og COVID-19

Måske er det tidligt, men efter Covid-19 vil vores tilgang til medicinuddannelse kræve opfølgning og diskussion i forhold til læringsmetoder (digital vs fysisk læring) samt kompetencer. Derfor har vi valgt to artikler, der begge undersøger effekten af Covid-19 i forhold til ændrede behov og muligheder i den prægraduate medicinuddannelse. Artiklen af Tabari et al er en opsummering af en spørgeskema undersøgelse blandt nye dimittender fra medicinstudiet i Iran, som fremhæver konkrete kompetencer inden for folkesundhed, mental sundhed, krisehåndtering og organisering, samt de studerendes egen oplevelse af at stå i frontlinjen. I artiklen fra Rasmussen et al opsummeres tiltag på medicinuddannelsen i forhold til organisation (universitet og region), online undervisning, klinisk undervisning samt inddragelse af studerende i Covid-19 beredskab.

Parinaz Tabari, Mitra Amini & Mahsa Moosavi (2020). Lessons learned from COVID-19 epidemic in Iran: The role of medical education, Medical Teacher, DOI: 10.1080/0142159X.2020.1754376

Sten Rasmussen, Philip Sperling, Mathias Såby Poulsen, Jeppe Emmersen, Stig Andersen(2020). Medical students for health-care staff shortages during the COVID-19 pandemic. The Lancet, April 23, DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30923-5