DSMU Årsmøde – CALL FOR ABSTRACT

Vil du gerne præsentere din forskning på DSMUs Årsmøde?

Send os dit abstract nu og få muligheden for at præsentere dit forsknings- og/eller kvalitetsudviklingsprojekt inden for medicinsk uddannelse på årsmødet i november 2024

Praktiske oplysninger vedr. Abstracts til præsentation af forskningsprojekter:

Det præsenterede skal have relevans inden for emne medicinsk uddannelse. Projekter inden for præ- og postgraduate samt efteruddannelse er meget velkomne.

Titelark: Projektets titel. Forfatternavne, titler og arbejdssteder. Adresse og telefonnummer på den, der præsenterer. Eventuelle interessekonflikter skal tydeligt fremgå.
Opbygning: Introduktion, Materiale & Metoder, Resultater, Diskussion og konklusion samt Take-home message.
Længde: Max. 250 ord (ekskl. titel). Ingen tabeller eller figurer. Abstracts der er længere end 250 ord afvises.
Sprog: Kun danske abstracts accepteres.

 

 

Abstract indsendes til LKR@DADL.DK – Skriv ”Abstract.DSMU25.NAVN.EFTERNAVN” i emnefelt samt som dokumentnavn.

 

Tilmeldingen er åben og sidste frist for indsendelse er mandag d. 9. september 2024 kl. 23.59

 

 

Der gives direkte besked om, hvorvidt abstractet er accepteret d. 1. oktober 2024.

Alle accepterede abstracts vil blive en del af årsmødets posterhjørne og udvalgte abstracts vil inviteres til at lave en oral præsentation til årsmødet d. 21. november 2024.

Den orale præsentation skal foregå på dansk. Præsentationen må maksimalt vare 3 minutter efterfulgt af 3 minutters spørgsmål. Der kan bruges PowerPoint med maksimalt tre slides.

Posteren skal være stående format i målene 90 x 60 cm (højde x bredde).

 

DSMU ser frem til at modtage dit bidrag.