DSMU-WEBINAR: 3-timers møde

Anja Kirstein fortalte tirsdag den 21. juni om hvordan man får uddannelseslægernes perspektiv på, hvordan uddannelse og uddannelsesmiljø fungerer i de enkelte afdelinger med sigte på yderligere innovative forslag til at gøre uddannelsen endnu bedre. Det primære fokus er på, hvad uddannelseslægerne selv kan iværksætte af initiativer med eventuel hjælp fra UAO, afdelingsledelsen og hospitalet.

Se Anja Kirsteins slides her