DSMU Masterclass 2021

Det gode klinikophold: Hvordan skaber vi de bedst mulige læringsbetingelser?’

De programlagte oplæg havde til formål at inspirere og klæde deltagerne på til at arbejde med forbedringer i egen praksis. Oplæggene omhandlede bl.a. psykologisk sikkerhed, den kliniske kontekst som læringsmiljø, studenterinvolvering i klinisk arbejde, identitetsdannelse og læring i en klinisk kontekst, samt balancen mellem lægers og studerendes uddannelse i klinisk praksis.

Før Masterclass havde deltagerne indsendt korte beskrivelser af, hvordan de til daglig arbejder med at skabe mest mulig læring og uddannelse under klinikopholdene. Beskrivelser viste en bred vifte af tiltag, der i dag er med til at skabe gode kliniske læringsmiljøer. F.eks.:

  • at byde nye studerende eller uddannelseslæger godt velkommen
  • at strukturere opgaver efter den lærendes niveau og sikre trinvis læring
  • at planlægge feedback og refleksionsrum
  • at give de studerende deres eget lokale
  • at have fokus på kontinuitet i kontakten med patienter.

I fem grupper arbejdede deltagerne løbet af Masterclass på at udvikle konkrete forslag til forbedringer af det kliniske læringsmiljø. Nedenfor præsenteres gruppernes ideer:

  • Gruppe 1 pegede på vigtigheden af at have en superviseret funktion på afdelingen til at støtte op om læringsaktiviteter, som f.eks. studenterambulatorium, parallelambulatorium, superviseret vagt peer-to-peer, superviseret journaloptag peer-to-peer og skemalagt supervisor funktion.
  • Gruppe 2 tegnede en paraply, hvor supervisor (speciallæge) i toppen har ansvar for en samlet ’patient-pool’, der fordeles ud på alle uddannelseslæger i afdelingen. Samtidig er der en fast struktur for dagens arbejde og undervisning, der sluttes af med fremlæggelse af en patient og forberedelse til næste dag.
  • Gruppe 3 satte på deres poster ’patientcasen’ i centrum som et udgangspunkt for flere forskellige læringsaktiviteter: træning af den medicinske ekspertrolle, samarbejde, kommunikation og fokus på overgange. Dette struktureres efter en model, der indeholder både forberedelse, undersøgelse og analyse samt præsentation af anbefalinger – og som foregår i en dyade med en tilgængelig facilitator.
  • Gruppe 4 argumenterede for vigtigheden af uformelle refleksionsrum, som f.eks. det der opstår når to personer sidder med deres fiskestænger og venter på om der er bid – mens de vender ’verdenssituationen’. Det kan nemlig skabe læring, når man sammen med en kollega reflekterer og måske undres. Men det kræver psykologisk sikkerhed.
  • Gruppe 5 havde ’inkludering’ som overskrift på deres poster. De satte fokus på studerende som ligeværdige i lægegruppen, hvilket f.eks. kan opnås ved at give dem en rolle som underviser/fremlægger af en case på konferencer, efterfulgt af feedback i mindre grupper med deltagelse af både studerende, KBU-læge og mentor.

Workshop om Psykologisk Sikkerhed

På Masterclass 2021 faciliterede Katrine Krogsgaard-Jensen workshoppen om psykologisk sikkerhed. Her kan du tilgå materialet.

Psykologisk Sikkerhed er noget vi giver hinanden og som har stor betydning for trivsel og dermed læring. Er der Psykologisk Sikkerhed er der et arbejds- og læringsmiljø, hvor mennesker – studerende og ansatte – er trygge ved at udtrykke sig og være sig selv. Arbejdsmiljøet er karakteriseret ved at man kan tale om bekymringer og fejltagelser uden at frygte for at komme i forlegenhed, blive ydmyget, blive straffe eller ignoreret. Begrebet Psykologisk Sikkerhed er defineret af Amy C Edmondson, professor Harvard University.

DSMU har fået lov til at have en “samlet pakke” der kan bruges til at komme igang med at arbejde med Psykologisk Sikkerhed i en afdeling eller i et team.

Oplæg DSMU MasterClass 2021 Psykologisk Sikkerhed
Dialogkort
Oval til udprint
Spilleguide dialogspil
Spilleplader dialog spil

Pakken er udviklet af Arbejdsmiljø konsulenter på Aarhus Universitetshospital og kan frit benyttes – dog bedes alle venligst angive på slides mm hvor materialet kommer fra.

Kontakt personer er:

Katrine Krogsgaard-Jensen og Lone Kaiser
begge Arbejdsmiljøkonsulenter
Aarhus Universitetshospital
Kontakt via mail til katrkrog@rm.dk

Link til en lille film om psykologisk sikkerhed:
https://region-midtjylland.23video.com/secret/55341748/6204eefca8a775b513bff9baf158ec6a

Katrines slides fra oplæg på MasterClass 2021 Psykologisk Sikkerhed
Dialogkort-Psykologisk-sikkerhed-AUH
Oval-til-udprint
Spilleguide Dialogspil Psykologisk sikkerhed AUH
Spilleplader Dialogspil psykologisk sikkerhed AUH