AFLYST: DSMUs jubilæumsårsmøde 2020

Kort utilgængelig

Dato
Date(s) - 19/11/2020
9:30 am - 5:00 pm

Sted
Kosmopol

Kategorier No Categories


DSMU´s bestyrelse har desværre og med stor ærgrelse truffet beslutning om at aflyse årsmødet den 19. november 2020 pga. den aktuelle udvikling af Covid-19 pandemien i Danmark.

Vi havde i bestyrelsen glædet os meget til at afvikle et årsmøde med et fagligt spændende program og som også havde stor tilslutning med i alt 90 deltagere.

Vi håber meget, at det vil blive muligt at afvikle det faglige program på et senere tidspunkt.

Vigtigt: Generalforsamlingen 2020 bliver afviklet virtuelt den 19. november fra kl. 16.00-17.00 – nærmere informationer herom følger snarest.

  • Vi gør dog allerede nu opmærksom på, at 5 pladser i bestyrelsen er på valg, hvor 2 medlemmer fra bestyrelsen genopstiller.
  • Så overvej gerne om ikke 2021/22 er der, hvor du skal deltage i bestyrelsesarbejdet og være med til bl.a. at diskutere og komme med uddannelsesfaglige input til LVS – Lægevidenskabelige Selskaber – repræsentanter i de 4 arbejdsgrupper om revisionen af den lægelige videreuddannelse.
    Hvis du vil høre mere om bestyrelsesarbejdet, så skriv til formand Gitte Eriksen på mail gitte.eriksen@rm.dk, eller ring på tlf: 26 19 05 03.

Tilmeldinger til årsmødet annulleres umiddelbart. Det kan endvidere oplyses, at der ikke er sendt opkrævninger ud for deltagelse i årsmødet.

Med venlig hilsen

Formand for DSMU
Gitte Eriksen

 

Kære DSMU-medlem

Kom og deltag i DSMU´s jubilæumsårsmøde, der i år fokuserer på, hvordan læring på arbejdspladsen kan blive endnu bedre.
Vi har inviteret keynote, ph.d. adjunkt, Pia Strand, der i oplæg og workshop vil inspirere dig til, hvordan vi i fællesskab gør arbejdspladsen til et god læringssted.
Cand.mag. i psykologi Mille Mortensen supplerer emnet med et oplæg om, hvordan vores hverdag på arbejdspladsen påvirker vores muligheder for trivsel og kompetencer.

DSMU´s jubilæum fejres med et jubilæumssymposium, hvor der sættes fokus på den fremtidige udvikling af den lægelige videreuddannelse i Danmark.
Vi ser frem til en meget spændende paneldebat med deltagelse af:

  • Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm
  • Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse Jesper Brink Svendsen
  • Formand for FADL William Wendler Thomassen
  • Medlem af Lægevidenskabelige Selskabers bestyrelse og DNRLV Bente Malling
  • Repræsentant fra Danske Regioner er inviteret

Alle kommer de med deres bud på , hvad de ser som de største udfordringer for at sikre kvaliteten i uddannelsen og belyser hvordan fremtidens læger bedst kan uddannes til at imødekomme krav og forventning fra fremtidens patienter.

Vanen tro er der selvfølgelig også postersession, nu med 2 priser.

Vi glæder os til at se dig på DSMU´s jubilæumsårsmøde!

Pris for deltagelse
650 kr. medlemmer af DSMU
950 kr. for ikke medlemmer

Klik her for tilmelding

Der er et begrænset antal pladser, så vi vil opfordre dig til allerede nu at melde dig til.

I forbindelse med årsmødet afholdes DMSU´masterclass under overskriften: Arbejdspladsen som et godt læringsted – hvad skal der til? Vi gør opmærksom på, at der en pakkepris, hvis du deltager både i årsmødet og masterclassen.
Du vil modtage separat mail vedr. masterclass og call for abstracts.

Se program for Årsmøde 2020 her