DSMU-webinar: Sammenhæng mellem kursus og klinik – barrierer og muligheder

Kort utilgængelig

Dato
Date(s) - 25/05/2021
4:00 pm - 5:30 pm

Kategorier No Categories


“Sammenhæng mellem kursus og klinik – barrierer og muligheder” med Sigurd Beier Sloth, ph.d.-studerende ved Centre for Educational Development, Aarhus Universitet

Online, tirsdag 25. maj 2021 kl. 16.00 -17.15

Kirurgisk færdigheds- og simulationstræning fremmer deltagernes evner og kompetencer på operationsstuen. I Danmark har vi derfor et stort fokus på at få uddannelseslæger på disse træningskurser og der findes unikke muligheder for deltagelse i avanceret træning allerede tidligt i yngre lægers videreuddannelse. Men er vi gode nok til at sikre sammenhæng mellem kursusbaseret træning og klinisk oplæring? Er vi gode nok til at udnytte det læringsvindue som opstår i umiddelbar forlængelse af kursusdeltagelse? Disse spørgsmål stiller Sigurd i sin forskning og diskuterer dem op imod teorier om transfer af træning. Sigurd gennemfører aktuelt et forskningsprojekt der undersøger hvordan træningsdesign, -kontekst og facilitering kan understøtte selvreguleret læring og transfer af træning indenfor kikkertkirurgi.

Tilmelding:
Arrangementet er gratis for medlemmer. Tilmelding foregår via dette link senest d. 23. maj 2021.