Interesseret i lægelig uddannelse?

DSMU er et videnskabeligt forum under de Lægevidenskabelige Selskaber og har til formål at fremme udviklingen af og forskningen i præ- og postgraduat medicinske uddannelse i Danmark.

Selskabet henvender sig til dig, der har interesse for medicinsk uddannelse. Vores medlemmer er i øjeblikket primært læger, lægestuderende og akademiske medarbejdere, som beskæftiger sig med lægelig uddannelse.

DSMU er medlem af Association for Medical Education in Europe.
 

Meld dig ind i DSMU

Kommende begivenheder

Seneste nyheder

Forårssymposium: Stress og klinisk performance

DSMU afholder forårssymposium 2018 omkring “Stress og klinisk performance – Hvordan påvirker stress udførelsen af kliniske procedurer? Evidensbaserede tiltag og egne oplevelser”

Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 15:30-17:30
Domus Medica Kristianiagade 12 – København Ø

Tilmeld dig her via læger.dk

Se programmet her


DSMU 2018

DSMUs bestyrelse arbejder på højtryk på i detaljer at præsentere årets symposier og årsmøder. Følg med her på hjemmesiden hvor vi løbende vil opdatere med mere information – datoerne er netop kommet i kalenderen så sæt endeligt kryds!


18. årsmøde i DSMU

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse holder 18. årsmøde den 9. november 2017 kl. 9.30 – 17.30 på Park Inn Radisson, Engvej 171, 2300 København S.

Vicky le Blanc fra University of Ottowa vil holde oplæg om “The Angry Risk Taker”, derudover er der fokus på den præ-graduate lægelige uddannelse i Danmark med oplæg fra de 4 medicinske fakulteter, desuden udvalgte frie foredrag og en session med workshops.

Opdateret program årsmøde 2017

Slides fra Vicki LeBlancs oplæg.

Referat fra generalforsamlingen 2017.


Symposium 25/9-17: UKYL i den kliniske hverdag – oprør nedefra

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, DSMU, inviterer til symposium mandag den 25. september 2017, kl. 14.00-17.00 i Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København. (OBS tidspunktet er rettet)

Den uddannelseskoordinerende yngre læge kan spille en afgørende rolle i uddannelsesmiljøet.

Med fokus på UKYL’ens rolle og de virkemidler der kan bruges til at påvirke uddannelsen på afdelingen, afholder DSMU den 25. september et symposium.

Der vil bl.a. være oplæg og diskussion af følgende emner:

– En UKYL’s erfaringer; hvilken rolle spiller man i uddannelsesmiljøet og hvilke udfordringer møder man
– Forandring og implementering; hvordan skabes forandring indefra og hvilke virkemidler har UKYL’en til rådighed

Målgruppe: Yngre læger, UKYL’er, uddannelsesansvarlige overlæger, ledende overlæger og andre med interesse for uddannelse og udvikling

Endeligt program.

Materiale fra symposiet:
Kasper B. Reinholdt – En UKYL’s erfaringer

Louise Rabøl – Hvordan kan UKYL’er bruge forbedringsmetode?

Liste fra brainstorm


Call for abstracts – 18. årsmøde

Submission af abstracts er nu mulig!

Udnyt muligheden for at præsentere din forskning på DSMUs årsmøde. God chance for at dele dine resultater med interesserede fra hele landet samtidig med, at du “booster” dit CV. Der vil blive uddelt pris for ”Bedste Frie Foredrag 2017” og for ”Bedste Poster 2017”. Desuden har bestyrelsen besluttet, at alle, der præsenterer deres forskning på årsmødet kan deltage gratis i mødet (spar op til 600 kr.).

Læs mere her


17. årsmøde i DSMU

DSMUs 17. årsmøde og generalforsamling blevt afholdt 24. november 2016 kl. 9:30-17:30 på Comwell Hotel Århus.

I år var der fokus på rammerne for læring ved de nye supersygehuse med Jonas Nordquist (Karolinska, Stockholm), Anders Kühnau (Danske Regioner) og Bent Ottesen (Rigshospitalet) og dyade træning i teori og praksis med Søren Rittig og Martin Tolsgaard. Se det fulde program her.

Materiale fra årsmødet:
UKYL workhsop – præsentationnoter


DSMU Masterclass: Mesterlæren – old school – but still cool!

DSMU’s Masterclass afholdes i umiddelbar forlængelse af årsmødet 2016 – der vil være mulighed for tilmelding fra 4. august 2016 (først til mølle, tilmelding senest 7. september).

Formålet med dette års Masterclass er at belyse betydningen af de fysiske rammer for optimering af læring anno 2016 samt at udfordre den klassiske opfattelse af mesterlære. Via solide empiriske data samt projektarbejde får deltagerne forudsætninger for at initiere og implementere moderne mesterlære som det bærende princip i uddannelsen af læger. Spørgsmål som – hvor er de pædagogiske og praktiske udfordringer for læringen? hvem lærer vi af? hvordan finder mestre ud af at være mestre sammen? – vil blive belyst. 

Oplægsholdere er Jonas Nordquist (ph.d. og leder af Medical Case Centre, Karolinska Instituttet i Stokholm), Lene Tanggaard (cand. psych., Ph.d. og professor ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet) og Mads Skipper (Ph.d, formand for Lægeforeningens udvalg for forskning og uddannelse, medlem af Lægeforeningens bestyrelse).

Læs mere om oplægsholderne og se hele invitationen her.

Tilmeld dig online her


Medicinsk Uddannelseskonference 2017

FØRSTE DANSKE FÆLLES MEDICINSKE UDDANNELSESKONFERENCE MED FOKUS PÅ BÅDE DEN PRÆ- OG POSTGRADUATE LÆGEUDDANNELSE

MUK 2017 er en konference, der henvender sig til alle aktører på tværs af den lægelige uddannelse. Formålet er at inspirere til videreudvikling og nytænkning af den lægelige uddannelse fra studie over videreuddannelse til efteruddannelse.
Konferencen bliver et overflødighedshorn af oplæg, symposier og workshops med deltagelse af anerkendte og aktuelle ind- og udenlandske oplægsholdere og facilitatorer.

Der bliver fokus på netværk og samarbejder på tværs.

HOVEDTEMA:
Lægen i fremtidens sundhedsvæsen.
– Hvordan vil vi uddanne lægerne til fremtidens sundhedsvæsen?

Se hele invitationen her.
Se hele programmet her
Tilmeld dig konferencen


Symposium 22/8: Evidensbaseret uddannelse – status og implementering

Ingen læge ønsker at behandle en patient, uden en vis grad af videnskabeligt belæg for at behandlingen virker efter hensigten. Dette behov for evidens bliver i stadig stigende grad overført på den lægelige videreuddannelse. I de seneste år har der således været en eksponentiel stigning i antallet af publikationer indenfor evidensbaseret medicinsk uddannelse. Upåagtet en stigende viden på området, er der imidlertid fortsat en tilbøjelighed til at gennemføre uddannelse baseret på forældede dogmer. Viden om forskning og evidens er således relevant for alle der beskæftiger sig med tilrettelæggelsen og gennemførslen af uddannelsesprogrammer i både præ- og postgraduat lægeuddannelse.

Dette symposium har til formål at give et indtryk af det aktuelle evidens niveau. Symposiet danner grundlag for en kortere workshop, hvor aktuelle uddannelsestiltag kan bearbejdes.

Målgruppe/deltagere
Læger: Ledende overlæger, uddannelsesansvarlige overlæger, uddannelseskoordinerende yngre læger, postgraduate kliniske lektorer, uddannelseskoordinerende overlæger og klinikere med interesse for uddannelse.

22. august 2016 kl. 14-17 på Sygehus Lillebælt, Vejle

Se programmet
Tilmelding


Symposium 14/6: Feedback i klinisk praksis – hvorfor gør vi det ikke noget mere?

I efteråret 2015 afholdt DSMU en velbesøgt Masterclass med temaet ”Feedback i klinisk praksis – hvorfor gør vi det ikke noget mere?”. Forskning har vist, at feedback er vigtig, hvis ikke afgørende for effektiv læring. Imidlertid har forskning også vist at der er store udfordringer og barrierer forbundet med at få udbredt anvendelse af feedback i daglig praksis.

160614 Foto fra feedback workshop 14 jun 2016

Hvordan kan vi så komme til at gøre det bedre? Det spørgsmål forsøgte Masterclassen at komme nærmere. Dette symposium bygger på erfaringerne fra DSMU Masterclass 2015 og foruden indlæg fra disse projekter vil der være oplæg fra ledende lektor Bente Malling og seniorkonsulent Anne Gerhardt.

Symposiet henvendte sig til alle læger med en interesse i vejledning og feedback og blev afholdt 14. juni 2016 kl. 12:30-17:00 i Domus Medica i København. Se det fulde program.

Symposiet har nu været afholdt. Materiale fra symposiet:
Referat
Skabelon for gruppediskussion
Bente Malling – “Feedback, tour de force igennem tiden og litteraturen”
Bente Malling – ”Feedback i klinisk praksis – hvorfor gør vi det noget mere?”
Rikke Borre Jacobsen og Marie Cecilie Lawaetz – “Bedre feedback kultur”
Jacobsen, Lawaetz og Dahlrot – “Bedre Feedback Kultur”
Gruppe 4 – “Den gode Feedback Kultur”


Page 1 of 212