Interesseret i lægelig uddannelse?

DSMU er et videnskabeligt forum under de Lægevidenskabelige Selskaber og har til formål at fremme udviklingen af og forskningen i præ- og postgraduat medicinske uddannelse i Danmark.

Selskabet henvender sig til dig, der har interesse for medicinsk uddannelse. Vores medlemmer er i øjeblikket primært læger, lægestuderende og akademiske medarbejdere, som beskæftiger sig med lægelig uddannelse.

DSMU er medlem af Association for Medical Education in Europe.
 

Meld dig ind i DSMU

Kommende begivenheder

Seneste nyheder

Generalforsamling

I forbindelse med DSMUs årsmøde afholdes generalforsamling: Torsdag 8. november 2018 i DGI huset i Århus kl. 16:10-17:00.

Dagsorden generalforsamling 2018
Formandsberetning 2018


Call for abstracts – DSMUs 19. årsmøde

Postersession – submission af abstracts er nu mulig!

Udnyt muligheden for at præsentere din forskning på DSMUs årsmøde. God chance for at dele dine resultater med interesserede fra hele landet samtidig med, at du “booster” dit CV. Der vil blive uddelt pris for ”Bedste Poster 2018”.

Læs mere her


19. årsmøde

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse afholder det 19. årsmøde
Torsdag den 8. november 2018 kl. 9.30 – 17.30
DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus

Keynotespeaker er Debbie Jaarsma, derudover vil der være inviterede foredrag blandt årets ph.d’er indenfor medicinsk uddannelse, postersession, paneldebat omkring finansieringen af lægelig efteruddannelse, workshops samt generalforsamling.

Debbie Jaarsma is a professor of Research and Innovation in Medical Education at the University of Groningen, Holland. Her research focus is on professionalism, learning in the workplace and lifelong learning in medical education including curriculum development. Debbie´s research spans from how medical students struggle with learning in clinical environments to the development of active and lifelong learning in medical education. In particular her research in self-regulated learning – how students develop from novice learners to advanced, autonomous learners is an important aspect in the discussion of how medical education should develop from this point in time. How do learners handle the high levels stress and emotional impacts in the workplace? Given the current situation of rapid changes in both the clinic and the pregraduate and postgraduate medical educations we think that Debbie Jaarsma is the perfect choice to give this year’s plenary lecture! Apart from her research she is also Associate Editor Medical Teacher, Associate Editor Perspectives on Medical Education.

I workshop sessionen kan du blandt andet høre koncertpianist og lektor ved Det Jyske Musikkonservatorium Søren Rastogi fortælle om erfaringer med at udvikle egne specialistkompetencer samt erfaringer med at skabe faglige miljøer af højt specialiserede eksperter, hvor vidensdeling indgår som nødvendige redskaber i hverdagen. I den forbindelse om erfaringerne med at skabe praktiske arbejdsgange og strukturelle initiativer, der fremmer samtale og dialog blandt ekperter. Workshoppen indeholder muligheder for at deltagerne kan komme med egne cases og få sparring på disse.

Se programmet
Tilmeld dig via Lægeforeningen eller kontakt jm@dadl.dk.

Pris for deltagelse i årsmøde er 500 kr. for medlemmer og 800 kr. for ikke medlemmer.


Efterårssymposium om Professionalisme

Hvordan lærer jeg at blive en professionel læge? Hvordan kan man vurdere, om en given læge er professionel?
Professionalisme kompetencevurderes bl.a. under hoveduddannelsen i almen medicin. Med dette afsæt vil vi diskutere, hvordan professionalisme læres og vurderes.

Tirsdag 18. september kl. 15:30-18:00, Aud. E, CAMES Rigshospitalet, Teilumbygningen, Frederik V’s Vej 11, 2100 København Ø.

Deltagelse er gratis for medlemmer af DSMU, ikke-medlemmer opkræves et gebyr på 300 kr.

Se invitationen her
Tilmeld dig via Lægeforeningen eller kontakt jm@dadl.dk


DSMU Masterclass 2018

“Motivation for uddannelse og læring – Autonomi, følelser og stress”

Mange undersøgelser viser enstemmigt, at læger under uddannelse oplever en større grad af stress og følelsesmæssige påvirkninger i deres uddannelsesforløb, som har læringsmæssige konsekvenser. Dette ses både i det prægraduate forløb og videre ind i det postgraduate videreuddannelsesforløb. Dermed bliver begreber som motivation, engagement og autonomi vigtige elementer i det samlede uddannelsesforløb
På årets masterclass vil vi tage udgangspunkt i uddannelsesteorier som self-regulated learning og self- determination og en række oplæg for at drøfte sammenhæng i uddannelsen af læger.

Torsdag den 8. nov. kl. 18.00 til fredag d. 9. nov. kl. 15.00

Læs invitationen her.


Forårssymposium: Stress og klinisk performance

DSMU afholder forårssymposium 2018 omkring “Stress og klinisk performance – Hvordan påvirker stress udførelsen af kliniske procedurer? Evidensbaserede tiltag og egne oplevelser”

Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 15:30-17:30
Domus Medica Kristianiagade 12 – København Ø

Tilmeld dig her via læger.dk

Se programmet her


DSMU 2018

DSMUs bestyrelse arbejder på højtryk på i detaljer at præsentere årets symposier og årsmøder. Følg med her på hjemmesiden hvor vi løbende vil opdatere med mere information – datoerne er netop kommet i kalenderen så sæt endeligt kryds!


18. årsmøde i DSMU

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse holder 18. årsmøde den 9. november 2017 kl. 9.30 – 17.30 på Park Inn Radisson, Engvej 171, 2300 København S.

Vicky le Blanc fra University of Ottowa vil holde oplæg om “The Angry Risk Taker”, derudover er der fokus på den præ-graduate lægelige uddannelse i Danmark med oplæg fra de 4 medicinske fakulteter, desuden udvalgte frie foredrag og en session med workshops.

Opdateret program årsmøde 2017

Slides fra Vicki LeBlancs oplæg.

Referat fra generalforsamlingen 2017.


Symposium 25/9-17: UKYL i den kliniske hverdag – oprør nedefra

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, DSMU, inviterer til symposium mandag den 25. september 2017, kl. 14.00-17.00 i Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København. (OBS tidspunktet er rettet)

Den uddannelseskoordinerende yngre læge kan spille en afgørende rolle i uddannelsesmiljøet.

Med fokus på UKYL’ens rolle og de virkemidler der kan bruges til at påvirke uddannelsen på afdelingen, afholder DSMU den 25. september et symposium.

Der vil bl.a. være oplæg og diskussion af følgende emner:

– En UKYL’s erfaringer; hvilken rolle spiller man i uddannelsesmiljøet og hvilke udfordringer møder man
– Forandring og implementering; hvordan skabes forandring indefra og hvilke virkemidler har UKYL’en til rådighed

Målgruppe: Yngre læger, UKYL’er, uddannelsesansvarlige overlæger, ledende overlæger og andre med interesse for uddannelse og udvikling

Endeligt program.

Materiale fra symposiet:
Kasper B. Reinholdt – En UKYL’s erfaringer

Louise Rabøl – Hvordan kan UKYL’er bruge forbedringsmetode?

Liste fra brainstorm


Call for abstracts – 18. årsmøde

Submission af abstracts er nu mulig!

Udnyt muligheden for at præsentere din forskning på DSMUs årsmøde. God chance for at dele dine resultater med interesserede fra hele landet samtidig med, at du “booster” dit CV. Der vil blive uddelt pris for ”Bedste Frie Foredrag 2017” og for ”Bedste Poster 2017”. Desuden har bestyrelsen besluttet, at alle, der præsenterer deres forskning på årsmødet kan deltage gratis i mødet (spar op til 600 kr.).

Læs mere her