Meld dig ind

DSMU er for dig, der er interesseret i medicinsk uddannelse.

- Kom gratis til DSMU's symposier og workshops og få adgang til årsmødet til medlemspris.

- Medlemsskab i DSMU giver desuden adgang til AMEE for medlemspris.

Læs mere her

Seneste nyheder

LVS Årsmøde 25. januar kl 9-16

LVS holder årsmøde 25. januar 2023 kl. 09.00 – 16.00

Der er nu åbent for tilmelding både til fysisk og virtuel deltagelse.
Deltagelse er gratis for medlemmer af LVS – Pris 750 for ikke medlemmer.
Sted : IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V
Klik her for tilmelding – Afbud senest d. 16. januar 2023.

Du kan læse om det foreløbige program på selskabets hjemmeside via dette link
Programmet vil løbende blive opdateret.

Sundhedsvæsnet er under pres. Det ved vi. Men hvad gør vi ved det? Eller måske rettere: Hvem har mulighederne for at skabe forandring og hvordan?
Hverken læger, andre sundhedsprofessionelle eller patienterne kan vente på (eller tror på), at problemerne kan løses med de store politiske håndgreb alene.
Forandring skal i høj grad også komme nedefra, og tiden er inde til, at sundhedssektorens ansatte tager sagen i egen hånd og skaber plads til at sikre kvaliteten i behandlingen.
På årsmødet i LVS trækker vi på medlemmernes faglighed og kompetencer – og sætter skub i en hverdagsrevolution.


PhD forsvar, Nicolaj Johansson

Nikolaj Johansson forsvarer den 11.11.2022 klokken 13:00 – 16:00 sin PhD omkring hvordan, hvad og hvorfor medicinstuderende lærer ved problembaseret medicinsk uddannelse.

Forsvaret foregår på Aalborg Universitet’s Campus Øst.

Læse mere via dette link:

https://www.hst.aau.dk/ph-d-defense-by-nicolaj-johansson-e45858


PhD-forsvar: afdelingslæge, Sarah Bube

Fredag den 11. november forsvarer afdelingslæge Sarah Bube sin PhD i Store Auditorium på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.


DSMU’s formand Gitte Valsted Eriksen:

“Patienterne fortjener kvalitet. Derfor skal læger uddannes hele arbejdslivet. Men det kniber med tiden til det”


Hvordan får uddannelseslægerne mere ud af deres vejledning?

Anita Sørensen, Marianne Kleis Møller, Pernille Andreassen og Bente Malling skriver i disse artikler, hvilke styrker og svagheder, der er i vores system med vejledningssamtaler, hvilket udbytte uddannelseslægerne oplever af samtalerne, og hvad der gør forskellen på, hvorvidt de får stort udbytte eller ej.


Dorte Ejg Jarbol Årets Underviser

DSMU ønsker tillykke til Dorte Ejg Jarbol, som er årets underviser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU.

Her kan du se et kort klip fra prisoverrækkelsen:


Gunver Lillevang modtager Poul Brixprisen

Stort tillykke til Gunver Lillevang – som er årets modtager af Poul Brixprisen.

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget indstillede Gunver for hendes store arbejde for videreuddannelsen. 

Hun har været en effektiv agitator for almen medicin, især i forhold til uddannelsen og til at sikre flere hoveduddannelsesforløb i almen praksis.


Ledelse af lægelig videreuddannelse i fremtidens sundhedsvæsen

Anita Sørensen, Kirsten Wisborg og Doris Østergaard skriver i denne udgave af Ugeskrift for Læger om hvordan lægelig uddannelse og ledelse spiller sammen nu og i fremtiden.

Læs artiklen på www.ugeskriftet.dk her.


Invitation til PhD-forsvar: Residents’ adaptive practices in geriatric emergency medicine – Maria Louise Gamborg

Torsdag d. 30. juni 2022 kl. 13:00
Sted: Bygning 1441, Auditorium 112 (auditorium 2), Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C
Efter forsvaret vil der være reception i Bygning 1441, lokale 110.
Obs Frist for tilmelding til deltagelse i forsvaret d. 23. juni kl. 12.00 – der er også mulighed for at deltage virtuelt – anvend venligst dette link: https://events.au.dk/phddefencemlg

Dette ph.d.-projekt undersøgte yngre lægers kliniske beslutningstagning og
tilpasningsdygtighed i akutmodtagelsen, med ældre patienter. Yngre lægers evne til at
tage kliniske beslutninger i akutmodtagelsen er udfordret af højt arbejdspres og et
travlt arbejdsmiljø.
Ældre patienter har ofte komplekse medicinske problemer, hvilket yderligere lægers
kliniske beslutningstagning og tilpasningsdygtighed. Der eksisterer for nuværende
meget få uddannelsesinitiativer rettet mod geriatrisk akutmedicin. Som følge heraf, er
yngre læger muligvis ikke tilstrækkeligt forberedt til at håndtere komplekse patienter.
Dette ph.d.-projekt havde derfor til formål at undersøge hvorledes man kan
understøtte udviklingen af klinisk beslutningstagning for yngre læger i deres kliniske
basisuddannelse (KBU).
Det første studie gennemgik litteraturen på klinisk beslutningstagning for geriatriske
patienter i akutmodtagelsen. På baggrund af dette studie fokuserede projektet på
udviklingen af adaptiv ekspertise. Det andet studie var derfor et observationsstudie,
som udforskede ekspert adfærd blandt KBU-læger i akutmodtagelsen. Det tredje studie
undersøgte dernæst yngre lægers kognitive strategier når de tog kliniske beslutninger,
og det fjerde og sidste studie undersøgte hvorledes den kliniske vejledning i klinikken
støttede op om udviklingen af adaptiv klinisk beslutningstagning.
Perspektiverne er belyst i et Ph.d.-projekt af cand.psych. Maria Louise Gamborg fra Center for Educational Development, Health, Aarhus Universitet og Koncern HR MidtSim.

DSMU har dermed fornøjelse på vegne af Maria at kunne invitere dig til at deltage i forsvaret af Ph.d.-afhandlingen.


Sundhedsstyrelsens uddannelsespriser

Sundhedsstyrelsens Uddannelsespris 2022 går i år til Reumatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Uddannelsesprisen gives til den afdeling, der i årets løb har fået det højeste pointscore ved inspektorvurderingen.

Vinderen af årets højdespringer 2022 er Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers. Prisen for årets højdespringer uddeles til den afdeling, der har vist engagement og potentiale til at udvikle kvaliteten af den lægelige videreuddannelse markant i løbet af to eller flere inspektorbesøg.

Læs mere om sundhedsstyrelsens uddannelsespriser her.