• Best Practice er FADLs nye guide til det gode klinikophold for de studerende. Klik for at læse mere.

Meld dig ind

DSMU er for dig, der er interesseret i medicinsk uddannelse.

- Kom gratis til DSMU's symposier og workshops og få adgang til årsmødet til medlemspris.

- Medlemsskab i DSMU giver desuden adgang til AMEE for medlemspris.

- Få adgangskode til DSMU's videnskabelige site med nyeste forskning inden for præ- og postgraduat medicinsk uddannelse.

Læs mere her

Kommende aktiviteter

Seneste nyheder

Digital Sundhed: “Giver vi lægerne den rigtige uddannelse?”

Bente Malling holdt d. 24. september et oplæg om de mange perspektiver med relevans for revisionen af den lægelige videreuddannelse og hvordan vi favner patienternes og andre faggrupper ind i den lægelige uddannelse.

Se dette link fra minut 4.30-31.38


FADLs guide til det gode klinikophold

Best Practice er FADLs nye guide til det gode klinikophold for de studerende. Heri gives der tips til:

 • Hvordan den studerende kan være med til at sikre et læringsrigt klinikophold
 • Gode råd til journalskrivning og hvilke faldgrupper man bør undgå.
 • Hvordan man bør forberede sig på at besøge en specifik afdeling.

Herigennem forberedes den studerende på, hvad der forventes på afdelingerne af den studerende.


Live stream fire møder i LVS om “den digitale revolution i sundhed”

I de kommende uger holder Lægevidenskabelige Selskaber tre vigtige møder om den digitale sundhed – om mulighederne i bl.a. kunstig intelligens og om de etiske og praktiske udfordringer for samfundet og for os som læger. Alle tre møder kan følges gratis på live stream:

Hype eller håb?
18. september kl. 13-17
Hvor langt er vi med brugen af kunstig intelligens i Danmark, og løber Kina fra os? Oplæg af Jens Lundgren og Christina Boutrup. Syv aktuelle, danske projekter inden for digital sundhed præsenteres for et skarpt panel bestående af professor Anders Perner, ledende overlæge Jens Hillingsø samt sundhedsordfører og forsker Stinus Lindgreen (Rad.). Det bliver videnskabens svar på Løvens Hule!
Følg med her: https://selskaberne.dk/temaer/digital-sundhed-2020

Den digitale kløft
24. september kl. 13-17
Kan digitaliseringen overhovedet klare mødet med virkeligheden ude i klinikken? Vi mangler da uddannelse, organisering og motivation? Oplev bl.a. Bente Vigh Malling, Thomas Senderovitz, Søren Brunak, Jakob Bardram og Dorthe Boe Danbjørg.
Følg med her: https://selskaberne.dk/temaer/digital-sundhed-2020

Vores digitale fremtid: Doktor Hansen eller Doktor Google?
28. oktober kl. 9.00-16.30
I Fællessalen på Christiansborg kulminerer LVS’ møderække om digital sundhed med et ambitiøst heldagsprogram, hvor det danske sundhedsvæsens placering i en heftig digital udvikling sættes til debat. Oplev blandt mange andre sundhedsministerMagnus Heunicke (S), Danske Regioners formand Stephanie Lose (V) og de internationale topforskere Kári Stefansson og Karen Taylor.
Følg med her: https://selskaberne.dk/temaer/digital-sundhed-2020

Møderækken Digital Sundhed gik i gang allerede 7. september, og det første møde handlede bl.a. om de etiske udfordringer og forskningens adgang til persondata. Du kan se mødet her: https://avcenterlive.dk/XjPlNcMxaOksZsAQnwKYw32noO4jIMuB


Jubilæumssymposium om den fremtidige udvikling af den lægelige videreuddannelse i Danmark

– en del af Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse 20. årsmøde 19. november 2020

På mødet 24 juni i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse blev det meddelt, at Sundheds- og Ældreministeren har orienteret Folketinget om, at han har anmodet Sundhedsstyrelsen om at igangsætte arbejdet med revision af den lægelige videreuddannelse.

DSMU er derfor stolte over at vi på Årsmødet kan byde på en spændende og højaktuelt paneldebat med deltagelse af:

 • Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen
 • Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
 • Jesper Brink Svendsen, formand for Lægeforeningens Udvalg om Uddannelse
 • Claas-Frederik Johannsen, formand for FADL
 • Bente Malling, medlem af LVS’s bestyrelse og DNRLV

DSMU har bedt deltagerne om at komme med deres allerbedste bud på udviklingen af den lægelige videreuddannelse i Danmark og med fokus 2 overordnede temaer:

 • Hvad er de største udfordringer i forhold til at sikre kvaliteten i uddannelsen af læger i fremtiden?
  • Hvad er der brug for at ledere, uddannelsesansvarlige, uddannelseslæger og studerende skal være særligt opmærksomme på at forbedre?
 • Hvordan uddanner vi bedst læger til at kunne imødekomme krav og forventninger fra fremtidens patienter? 
  • Hvilke nye muligheder ser du og hvad er der brug for, at vi gør anderledes?

Er du endnu ikke tilmeldt Årsmødet så kan du bruge dette link: Klik her for tilmelding.

God sommer og vi glæder os til at se dig  😊

med venlig hilsen
Formand for DSMU
Gitte Eriksen


Tilmelding til Årsmøde og Masterclass 2020 er nu åben!

I 2020 fokuserer DSMU’s årsmøde på, hvordan læring på arbejdspladsen kan blive endnu bedre. Masterclass går endnu mere i dybden med emnet blandt andet ved hjælp af team-based learning.

Læs mere og meld dig til her:
Årsmøde 2020
Masterclass 2020


Uddannelse gentænkt post-corona

Corona krisen har ført til behov for ændrede arbejdsgange i klinik og uddannelse, som der gives eksempler i denne oversigt. Men hvad tager vi med os fremadrettet, når vi skal gentænke undervisning post-corona?
DSMU’s videnskabelige udvalg har samlet 4 spændende artikler, som du kan læse her.


Digital Sundhed 2020

LVS – LægeVidenskabelige Selskaber har i efteråret 2020 fire arrangementer om digital sundhed som er et emne, der berører mange faggrupper og går på tværs i samfundet.

Det er gratis at deltage og møderne er åbne for alle med interesse i emnet. Tilmelding foregår via Lægeforeningens system, men det er altså ikke noget krav at være medlem af hverken LVS eller Lægeforeningen.  

Ingen af møderne foregår dog i Bella Centret, så det er først-til-mølle.

Læs mere her.


DSMU-Workshop: Learning from Success

Sæt kryds i kalenderen onsdag d. 30 september 2020 kl 14-17.
“Learning from succes” sætter fokus på, hvordan den gode præsentation skabes? Hvordan man tilpasser sin tilgang til en enkelt patient i en specifik situation? Ved brug af principperne bag “Learning from Success” kan man give læger de bedste muligheder for at hjælpe patienterne lige meget, hvad omstændigheder er!
Læse mere her.
Der åbnes for tilmelding medio-maj 2020.
Workshoppen kommer til at foregå på CAMES-Rigshospitalet i Teilumbygning, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø


Refleksioner over medicinuddannelse i lyset af Covid-19

Læs det seneste indlæg fra DSMU’s videnskabelige udvalg her (kun for medlemmer).


Simulationsbaseret træning kan styrke uddannelsen af læger

Læs Sundhedsstyrelsens rapport om simulation som en del af den lægelige videreuddannelse her.