• DSMU afholder forårs-workshop d. 18.05.21 kl 14-16. Klik på billedet og læs mere.

Meld dig ind

DSMU er for dig, der er interesseret i medicinsk uddannelse.

- Kom gratis til DSMU's symposier og workshops og få adgang til årsmødet til medlemspris.

- Medlemsskab i DSMU giver desuden adgang til AMEE for medlemspris.

Læs mere her

Seneste nyheder

Åbent samråd om dimensioneringsplan for speciallæger

DSMU har med stor opmærksomhed fuldt Sundhedsstyrelsens beslutning om at trække den fremlagte dimensioneringsplan for 2022-25 tilbage på DNRLV møde d. 24 marts 2021.

DSMU finder det vigtigt at sikre uddannelsen af det tilstrækkelige og nødvendige antal speciallæger til gavn for fremtidens patienter og bakker derfor 100% op om den kritik som Lægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber LVS har rejst overfor Sundhedsstyrelsen. 

Sagen har fået stor politisk opmærksomhed og har bla. betydet at Sundhedsministeren skal i samråd i Sundhedsudvalget torsdag d. 8 april kl 15.00 for at give svar på nedenstående spørgsmål 

Samrådsspørgsmål
Ministeren bedes redegøre for, om ministeren er enig med Lægeforeningen i, at der med dimensioneringsplanen fra Sundhedsstyrelsen kommer til blive uddannet for få speciallæger?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Larsen (KF) og Martin Geertsen (V).
På udvalgets vegne
Jane Heitmann formand

Du kan se samrådet og læse mere via dette link til Folketingets hjemmeside.

Formand for Lægeforeningen Camilla Rathcke skriver om sagen i Ugeskriftet, som du kan læse her.

Læs formand for Lægevidenskabelige Selskaber Susanne Axelsen’s debatindlæg i Ugeskriftet via dette link.

Læs om specialeselskabernes reaktion i artiklen “En ærgerlig onsdag for sundhedsvæsnet og danskerne“.


DSMU’s Forårs-workshop: Træk virkeligheden ind i din undervisning med video-simulation

Sæt kryds i kalenderen!
DSMU afholder en spændende forårs-workshop om brug af video i undervisning.

Læs mere på http://dsmu.dk/?event=dsmus-foraarssymposium


Nyvalgt bestyrelse i DSMU

På DSMU’s virtuelle generalforsamling d. 19. november var der valg til bestyrelsen. Se her hvordan den den nye bestyrelse har konstitueret sig. Bestyrelsen glæder sig til at komme i gang med arbejdet for selskabets medlemmer.

Se referatet fra generalforsamlingen 2020:


DSMU ønsker Susanne Axelsen et stort tillykke med formandskabet i LVS og ser frem til et fortsat godt samarbejde om uddannelsen af læger i hele lægelivet

Overlæge Susanne Axelsen er torsdag d. 12 november 2020 blevet valgt til formand for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Hun overtager posten efter professor Henrik Ullum fra Rigshospitalet, som netop er blevet udnævnt til adm. direktør for Statens Serum Institut.

Susanne Axelsen er til daglig overlæge på Kvindesygdomme og Fødsler, hvor hun også er uddannelsesansvarlig overlæge. I forbindelse med valget er der lavet et interview, der kan læses her.


Virtuel Generalforsamling 2020

DSMU afholder generalforsamling 2020 i ”cyberspace” – den 19. november fra kl. 15.45 -17.00.

Læs om generalforsamlingen her.


Uddannelsespriser til Aarhus Universitetshospital

I dag uddeler Sundhedsstyrelsen Uddannelsespriser til hospitalsafdelinger, der ved deres Inspektorbesøg har vist at de er særlig gode til at uddanne speciallæger. Begge priser går i år til afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Det er tredje år i træk, at Aarhus Universitetshospital har en afdeling, der får Uddannelsesprisen, og første gang det samme hospital får begge priser. Uddannelsesprisen, som er Sundhedsstyrelsens pris for bedste uddannelsesafdeling går i 2020 til afdelingen: Blodbank og Immunologi ved Aarhus Universitetshospital. Sundhedsstyrelsens anden uddannelsespris Højdespringerprisen, som gives til en afdeling, der ved en ihærdig indsats har øget uddannelseskvaliteten markant efter et kritisk inspektorbesøg. Prisen går i 2020 til: Afdeling for Mave- og Tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital. Stort tillykke til de to afdelinger.
Fotos: Tonny Foghmar

Mave og Tarmkirurgi
Afdelingsledelsen; Lone Susanne Jensen & Lene Rindom
Uddannelsesansvarlig overlæge; Charlotte Burchard Nørager
Uddannelseskoordinerende yngre læger; Iryna Kruhlikava, Anders Krøll Knudsen og Andreea-Alexandra Bach-Nielsen
Kontaktdirektør; Claus Thomsen
Udannelseskoordinerende overlæge; Gitte Eriksen 

Blodbank og Immunologi
Afdelingsledelsen; Bjarne Kuno Møller & Charlotte Lindegaard Andersen
Uddannelsesansvarlig overlæge; Betina Samuelsen Sørensen
Uddannelseskoordinerende yngre læge; Johanne Hjort Baatrup
Kontaktdirektør; Jørgen Schøler Kristensen
Udannelseskoordinerende overlæge; Marianne Kleis Møller

Læs mere om priserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.


Digital Sundhed: “Giver vi lægerne den rigtige uddannelse?”

Bente Malling holdt d. 24. september et oplæg om de mange perspektiver med relevans for revisionen af den lægelige videreuddannelse og hvordan vi favner patienternes og andre faggrupper ind i den lægelige uddannelse.

Se dette link fra minut 4.30-31.38


FADLs guide til det gode klinikophold

Best Practice er FADLs nye guide til det gode klinikophold for de studerende. Heri gives der tips til:

 • Hvordan den studerende kan være med til at sikre et læringsrigt klinikophold
 • Gode råd til journalskrivning og hvilke faldgrupper man bør undgå.
 • Hvordan man bør forberede sig på at besøge en specifik afdeling.

Herigennem forberedes den studerende på, hvad der forventes på afdelingerne af den studerende.


Live stream fire møder i LVS om “den digitale revolution i sundhed”

I de kommende uger holder Lægevidenskabelige Selskaber tre vigtige møder om den digitale sundhed – om mulighederne i bl.a. kunstig intelligens og om de etiske og praktiske udfordringer for samfundet og for os som læger. Alle tre møder kan følges gratis på live stream:

Hype eller håb?
18. september kl. 13-17
Hvor langt er vi med brugen af kunstig intelligens i Danmark, og løber Kina fra os? Oplæg af Jens Lundgren og Christina Boutrup. Syv aktuelle, danske projekter inden for digital sundhed præsenteres for et skarpt panel bestående af professor Anders Perner, ledende overlæge Jens Hillingsø samt sundhedsordfører og forsker Stinus Lindgreen (Rad.). Det bliver videnskabens svar på Løvens Hule!
Følg med her: https://selskaberne.dk/temaer/digital-sundhed-2020

Den digitale kløft
24. september kl. 13-17
Kan digitaliseringen overhovedet klare mødet med virkeligheden ude i klinikken? Vi mangler da uddannelse, organisering og motivation? Oplev bl.a. Bente Vigh Malling, Thomas Senderovitz, Søren Brunak, Jakob Bardram og Dorthe Boe Danbjørg.
Følg med her: https://selskaberne.dk/temaer/digital-sundhed-2020

Vores digitale fremtid: Doktor Hansen eller Doktor Google?
28. oktober kl. 9.00-16.30
I Fællessalen på Christiansborg kulminerer LVS’ møderække om digital sundhed med et ambitiøst heldagsprogram, hvor det danske sundhedsvæsens placering i en heftig digital udvikling sættes til debat. Oplev blandt mange andre sundhedsministerMagnus Heunicke (S), Danske Regioners formand Stephanie Lose (V) og de internationale topforskere Kári Stefansson og Karen Taylor.
Følg med her: https://selskaberne.dk/temaer/digital-sundhed-2020

Møderækken Digital Sundhed gik i gang allerede 7. september, og det første møde handlede bl.a. om de etiske udfordringer og forskningens adgang til persondata. Du kan se mødet her: https://avcenterlive.dk/XjPlNcMxaOksZsAQnwKYw32noO4jIMuB


Jubilæumssymposium om den fremtidige udvikling af den lægelige videreuddannelse i Danmark

– en del af Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse 20. årsmøde 19. november 2020

På mødet 24 juni i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse blev det meddelt, at Sundheds- og Ældreministeren har orienteret Folketinget om, at han har anmodet Sundhedsstyrelsen om at igangsætte arbejdet med revision af den lægelige videreuddannelse.

DSMU er derfor stolte over at vi på Årsmødet kan byde på en spændende og højaktuelt paneldebat med deltagelse af:

 • Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen
 • Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
 • Jesper Brink Svendsen, formand for Lægeforeningens Udvalg om Uddannelse
 • Claas-Frederik Johannsen, formand for FADL
 • Bente Malling, medlem af LVS’s bestyrelse og DNRLV

DSMU har bedt deltagerne om at komme med deres allerbedste bud på udviklingen af den lægelige videreuddannelse i Danmark og med fokus 2 overordnede temaer:

 • Hvad er de største udfordringer i forhold til at sikre kvaliteten i uddannelsen af læger i fremtiden?
  • Hvad er der brug for at ledere, uddannelsesansvarlige, uddannelseslæger og studerende skal være særligt opmærksomme på at forbedre?
 • Hvordan uddanner vi bedst læger til at kunne imødekomme krav og forventninger fra fremtidens patienter? 
  • Hvilke nye muligheder ser du og hvad er der brug for, at vi gør anderledes?

Er du endnu ikke tilmeldt Årsmødet så kan du bruge dette link: Klik her for tilmelding.

God sommer og vi glæder os til at se dig  😊

med venlig hilsen
Formand for DSMU
Gitte Eriksen