Meld dig ind

DSMU er for dig, der er interesseret i medicinsk uddannelse.

- Kom gratis til DSMU's symposier og workshops og få adgang til årsmødet til medlemspris.

- Medlemsskab i DSMU giver desuden adgang til AMEE for medlemspris.

Læs mere her

Seneste nyheder

DSMU vil kende medlemmerne bedre

DSMU har som mål at være et selskab, der hjælper vores medlemmer i deres arbejde med at forbedre kvaliteten af medicinsk uddannelse i Danmark.
Medicinsk uddannelse dækker prægraduat (medicinstudiet) og postgraduat lægelig uddannelse, såvel som efteruddannelse (faculty development).
For at kunne blive ved med at gøre dette, har vi brug for din feedback som en hjælp til at forbedre DSMU´s tilbud til medlemmerne.
Vi håber derfor, at du vil bruge 10 minutter på at besvare spørgsmålene. Vi vil desuden sætte stor pris på, at du uddyber dine svar med kommentarer, gode råd mm.

Blandt besvarelserne vil der mandag d.7 juni blive trukket lod om en friplads til DSMU´s årsmøde den 18.november 2021.
For at deltage i konkurrencen skal du til sidst angive din mailadresse.

Dine svar bliver behandlet i anonymiseret form, også selvom du angiver din mailadresse.

Alle medlemmer modtager link til undersøgelsen via e-mail.

Hvem er DSMU’s medlemmer?

Uddannelseskoordinerende overlæger søges

Sydvestjysk Sygehus søger pr. 1. august – eller efter aftale – en dedikeret og visionær uddannelseskoordinerende overlæge (15 timer pr uge).
Ansøgningsfrist er 15 juni 2021. Se nærmere på dette link

Aalborg Universitetshospital søger per 1. august 2021 en uddannelseskoordinerende overlæge på fuld tid, som kunne tænke sig at være en del af arbejdet med at udvikle den lægelige videreuddannelse og styrke den pædagogiske indsats for arbejdspladslæring på Aalborg Universitetshospital.
Ansøgningsfrist er 6. juni 2021Se nærmere på dette link.


Patienter oplever fordele ved studenterkonsultationer

En ny undersøgelse fra Aarhus universitet viser, at patienter oplever flere fordele ved at deltage i studenterkonsultationer, herunder en øget tryghed i behandlingen og mulighed for at hjælpe medicinstuderende til at lære.  

Medicinstuderende har brug for at træne deres færdigheder i samspil med patienter og kommende kolleger. Dette sker under klinikophold, som indgår i alle medicinuddannelserne i Danmark, og det indebærer, at patienter deltager i studenterkonsultationer. Men hvordan oplever patienterne egentlig at deltage i konsultationer med studerende?  

Vi interviewede hjerteopererede patienter, som havde deltaget i studenterkonsultationer på Aarhus Universitetshospital og fandt frem til, at patienterne nærede et stort ønske om at deltage i uddannelsen af kommende læger, fordi de fandt det meningsfuldt. Samtidig oplevede patienterne at få en tryg og professionel behandling som følge af de studerendes indsats og en tydeligt struktureret lægedeltagelse i konsultationerne. 

Resultaterne giver ny indsigt i patienters oplevelse af studenterkonsultationer og bidrager dermed til den eksisterende forskning om patientinddragelse i uddannelse.

Studiet er publiceret i ‘Patient Education and Counseling’. 

Læs hele artiklen her.

Yderligere oplysninger:
Louise Binow Kjær, Ph.d. studerende, Centre for Educational Development, Aarhus Universitet. louise@cesu.au.dk


DSMU-webinar

Thumbs up til Jane Ege Møller, der i sidste uge lavede et rigtig godt webinar om vigtigheden af kommunikation i klinikken. Jane kom godt rundt i hvordan vi kan træne kommunikation og hvorfor vi bør gøre det. 
Oplægget var det første i vores række af webinars. Den næste måned har vi et webinar om ugen. Husk at du kan se vores kommende webinars på DSMU’s hjemmeside.


Åbent samråd om dimensioneringsplan for speciallæger

DSMU har med stor opmærksomhed fuldt Sundhedsstyrelsens beslutning om at trække den fremlagte dimensioneringsplan for 2022-25 tilbage på DNRLV møde d. 24 marts 2021.

DSMU finder det vigtigt at sikre uddannelsen af det tilstrækkelige og nødvendige antal speciallæger til gavn for fremtidens patienter og bakker derfor 100% op om den kritik som Lægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber LVS har rejst overfor Sundhedsstyrelsen. 

Sagen har fået stor politisk opmærksomhed og har bla. betydet at Sundhedsministeren skal i samråd i Sundhedsudvalget torsdag d. 8 april kl 15.00 for at give svar på nedenstående spørgsmål 

Samrådsspørgsmål
Ministeren bedes redegøre for, om ministeren er enig med Lægeforeningen i, at der med dimensioneringsplanen fra Sundhedsstyrelsen kommer til blive uddannet for få speciallæger?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Larsen (KF) og Martin Geertsen (V).
På udvalgets vegne
Jane Heitmann formand

Du kan se samrådet og læse mere via dette link til Folketingets hjemmeside.

Formand for Lægeforeningen Camilla Rathcke skriver om sagen i Ugeskriftet, som du kan læse her.

Læs formand for Lægevidenskabelige Selskaber Susanne Axelsen’s debatindlæg i Ugeskriftet via dette link.

Læs om specialeselskabernes reaktion i artiklen “En ærgerlig onsdag for sundhedsvæsnet og danskerne“.


DSMU’s Forårs-workshop: Træk virkeligheden ind i din undervisning med video-simulation

Sæt kryds i kalenderen!
DSMU afholder en spændende forårs-workshop om brug af video i undervisning.

Læs mere på http://dsmu.dk/?event=dsmus-foraarssymposium


Nyvalgt bestyrelse i DSMU

På DSMU’s virtuelle generalforsamling d. 19. november var der valg til bestyrelsen. Se her hvordan den den nye bestyrelse har konstitueret sig. Bestyrelsen glæder sig til at komme i gang med arbejdet for selskabets medlemmer.

Se referatet fra generalforsamlingen 2020:


DSMU ønsker Susanne Axelsen et stort tillykke med formandskabet i LVS og ser frem til et fortsat godt samarbejde om uddannelsen af læger i hele lægelivet

Overlæge Susanne Axelsen er torsdag d. 12 november 2020 blevet valgt til formand for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Hun overtager posten efter professor Henrik Ullum fra Rigshospitalet, som netop er blevet udnævnt til adm. direktør for Statens Serum Institut.

Susanne Axelsen er til daglig overlæge på Kvindesygdomme og Fødsler, hvor hun også er uddannelsesansvarlig overlæge. I forbindelse med valget er der lavet et interview, der kan læses her.


Virtuel Generalforsamling 2020

DSMU afholder generalforsamling 2020 i ”cyberspace” – den 19. november fra kl. 15.45 -17.00.

Læs om generalforsamlingen her.


Uddannelsespriser til Aarhus Universitetshospital

I dag uddeler Sundhedsstyrelsen Uddannelsespriser til hospitalsafdelinger, der ved deres Inspektorbesøg har vist at de er særlig gode til at uddanne speciallæger. Begge priser går i år til afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Det er tredje år i træk, at Aarhus Universitetshospital har en afdeling, der får Uddannelsesprisen, og første gang det samme hospital får begge priser. Uddannelsesprisen, som er Sundhedsstyrelsens pris for bedste uddannelsesafdeling går i 2020 til afdelingen: Blodbank og Immunologi ved Aarhus Universitetshospital. Sundhedsstyrelsens anden uddannelsespris Højdespringerprisen, som gives til en afdeling, der ved en ihærdig indsats har øget uddannelseskvaliteten markant efter et kritisk inspektorbesøg. Prisen går i 2020 til: Afdeling for Mave- og Tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital. Stort tillykke til de to afdelinger.
Fotos: Tonny Foghmar

Mave og Tarmkirurgi
Afdelingsledelsen; Lone Susanne Jensen & Lene Rindom
Uddannelsesansvarlig overlæge; Charlotte Burchard Nørager
Uddannelseskoordinerende yngre læger; Iryna Kruhlikava, Anders Krøll Knudsen og Andreea-Alexandra Bach-Nielsen
Kontaktdirektør; Claus Thomsen
Udannelseskoordinerende overlæge; Gitte Eriksen 

Blodbank og Immunologi
Afdelingsledelsen; Bjarne Kuno Møller & Charlotte Lindegaard Andersen
Uddannelsesansvarlig overlæge; Betina Samuelsen Sørensen
Uddannelseskoordinerende yngre læge; Johanne Hjort Baatrup
Kontaktdirektør; Jørgen Schøler Kristensen
Udannelseskoordinerende overlæge; Marianne Kleis Møller

Læs mere om priserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.