Meld dig ind

DSMU er for dig, der er interesseret i medicinsk uddannelse.

- Kom gratis til DSMU's symposier og workshops og få adgang til årsmødet til medlemspris.

- Medlemsskab i DSMU giver desuden adgang til AMEE for medlemspris.

Læs mere her

Kommende aktiviteter

Seneste nyheder

Hvordan får uddannelseslægerne mere ud af deres vejledning?

Anita Sørensen, Marianne Kleis Møller, Pernille Andreassen og Bente Malling skriver i disse artikler, hvilke styrker og svagheder, der er i vores system med vejledningssamtaler, hvilket udbytte uddannelseslægerne oplever af samtalerne, og hvad der gør forskellen på, hvorvidt de får stort udbytte eller ej.


Dorte Ejg Jarbol Årets Underviser

DSMU ønsker tillykke til Dorte Ejg Jarbol, som er årets underviser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU.

Her kan du se et kort klip fra prisoverrækkelsen:


Gunver Lillevang modtager Poul Brixprisen

Stort tillykke til Gunver Lillevang – som er årets modtager af Poul Brixprisen.

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget indstillede Gunver for hendes store arbejde for videreuddannelsen. 

Hun har været en effektiv agitator for almen medicin, især i forhold til uddannelsen og til at sikre flere hoveduddannelsesforløb i almen praksis.


Ledelse af lægelig videreuddannelse i fremtidens sundhedsvæsen

Anita Sørensen, Kirsten Wisborg og Doris Østergaard skriver i denne udgave af Ugeskrift for Læger om hvordan lægelig uddannelse og ledelse spiller sammen nu og i fremtiden.

Læs artiklen på www.ugeskriftet.dk her.


Invitation til PhD-forsvar: Residents’ adaptive practices in geriatric emergency medicine – Maria Louise Gamborg

Torsdag d. 30. juni 2022 kl. 13:00
Sted: Bygning 1441, Auditorium 112 (auditorium 2), Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C
Efter forsvaret vil der være reception i Bygning 1441, lokale 110.
Obs Frist for tilmelding til deltagelse i forsvaret d. 23. juni kl. 12.00 – der er også mulighed for at deltage virtuelt – anvend venligst dette link: https://events.au.dk/phddefencemlg

Dette ph.d.-projekt undersøgte yngre lægers kliniske beslutningstagning og
tilpasningsdygtighed i akutmodtagelsen, med ældre patienter. Yngre lægers evne til at
tage kliniske beslutninger i akutmodtagelsen er udfordret af højt arbejdspres og et
travlt arbejdsmiljø.
Ældre patienter har ofte komplekse medicinske problemer, hvilket yderligere lægers
kliniske beslutningstagning og tilpasningsdygtighed. Der eksisterer for nuværende
meget få uddannelsesinitiativer rettet mod geriatrisk akutmedicin. Som følge heraf, er
yngre læger muligvis ikke tilstrækkeligt forberedt til at håndtere komplekse patienter.
Dette ph.d.-projekt havde derfor til formål at undersøge hvorledes man kan
understøtte udviklingen af klinisk beslutningstagning for yngre læger i deres kliniske
basisuddannelse (KBU).
Det første studie gennemgik litteraturen på klinisk beslutningstagning for geriatriske
patienter i akutmodtagelsen. På baggrund af dette studie fokuserede projektet på
udviklingen af adaptiv ekspertise. Det andet studie var derfor et observationsstudie,
som udforskede ekspert adfærd blandt KBU-læger i akutmodtagelsen. Det tredje studie
undersøgte dernæst yngre lægers kognitive strategier når de tog kliniske beslutninger,
og det fjerde og sidste studie undersøgte hvorledes den kliniske vejledning i klinikken
støttede op om udviklingen af adaptiv klinisk beslutningstagning.
Perspektiverne er belyst i et Ph.d.-projekt af cand.psych. Maria Louise Gamborg fra Center for Educational Development, Health, Aarhus Universitet og Koncern HR MidtSim.

DSMU har dermed fornøjelse på vegne af Maria at kunne invitere dig til at deltage i forsvaret af Ph.d.-afhandlingen.


Sundhedsstyrelsens uddannelsespriser

Sundhedsstyrelsens Uddannelsespris 2022 går i år til Reumatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Uddannelsesprisen gives til den afdeling, der i årets løb har fået det højeste pointscore ved inspektorvurderingen.

Vinderen af årets højdespringer 2022 er Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers. Prisen for årets højdespringer uddeles til den afdeling, der har vist engagement og potentiale til at udvikle kvaliteten af den lægelige videreuddannelse markant i løbet af to eller flere inspektorbesøg.

Læs mere om sundhedsstyrelsens uddannelsespriser her.


Ph.d. forsvar ”Fra kursus til klinik – Transfer og selvreguleret læring indenfor postgraduat kirurgisk træning” – Sigurd Beier Sloth

Ph.d. forsvar ”Fra kursus til klinik – Transfer og selvreguleret læring indenfor postgraduat kirurgisk træning” – Sigurd Beier Sloth – også mulighed for virtuel deltagelse

Fredag d. 17. juni, 2022 kl 14.00-17.00
Sted: Eduard Biermann Auditoriet, Bygning 1252, lokale 204, (Søauditorierne) Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C.
Obs Frist for tilmelding til deltagelse i forsvaret er 10. juni kl 12.00 – det er muligt at deltage ”fysisk” eller ”virtuelt” – anvend venligst dette link: https://events.au.dk/phddefencesbs

Kirurgisk træning udenfor operationsstuen er et vigtigt element i lægers kirurgiske videreuddannelse og specialisering. Simulationsbaseret kirurgisk træning har vist sig at være en effektiv metode til at forbedre lægers kirurgiske færdigheder på operationsstuen, hvilket også bidrager til at øge patientsikkerheden. 

Deltagelse i simulationsbaseret træning alene sikrer dog ikke en effektiv transfer af færdigheder og viden til det kliniske arbejde. Betingelserne for transfer fra træningssituation til arbejdssituation afhænger af flere forskellige faktorer. Der er ingen tvivl om at muligheden for relevant anvendelse af tilegnede færdigheder i arbejdssituationen er centralt. 

Den eksisterende viden om uddannelseslægers muligheder for og oplevelser med transfer af træning er sparsom. I denne sammenhæng kan individuelle tilgange til træning og den organisatoriske facilitering af træningen, herunder potentialet for selvreguleret læring indenfor kirurgisk færdighedstræning, være afgørende for transfer af færdigheder og viden. Perspektiverne er belyst i et Ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, Health, der er  gennemført af Sigurd Beier Sloth, hoveduddannelseslæge i Gynækologi & Obstetrik.

DSMU har hermed fornøjelse på vegne af Sigurd at kunne invitere dig til at deltage i forsvaret af Ph.d. afhandling.


Se eller gense DSMU’s webinar “Train The Trainer”

DSMU’s webinar “Train the Trainer” var en stor succes med stort fremmøde. Anders Husted Madsen præsenterede dialog-redskaber, der medvirker til at skabe rum til refleksion for læring. Hvordan kan man med klare aftaler og rammesætning få mest mulig ud af en given læringssituation?
Se webinaret på siden Tidligere Aktiviteter.


FADL får ny formand med fortid i DSMU

Liv Therese Holm-Nielsen var observatør for FADL i DSMU’s bestyrelse fra 2018-19 og skal nu være FADL’s formand efter William Wendler Thomassen.

Emma Olivia Kanchana Ertner Bengtsson, som også har været en del af DSMU-bestyrelsen bliver FADL’s nye næstformand.

Læs mere på Altinget.dk.


Hvad kan du få ud af at anvende video-streaming i undervisningen?

Video er et stærkt og brugbart medie og teknologi i uddannelse og undervisning. Anvendelsen af video i medicinsk uddannelse har længe været kendt både i synkrone konsultationsformater, asynkrone undervisningsvideoer eller streamede forelæsninger. Artiklen ” Four phases of video streaming” undersøger video-streaming i forskellige undervisningssituationer med varierende grader af studenteraktivering, lige fra forelæsninger til team-baseret læring. Artiklen er et casestudie om implementering af video-streaming samt andre typer video anvendelse på Medicin, Aarhus Universitet. Artiklens mål er at udvikle en model for karakterisering af video i studenter-centreret undervisning. Forskningsspørgsmålet er: Hvad kendetegner faser i video-streaming i forhold til studentercentreret undervisning? Artiklen udvikler en model med fire faser af video-streaming baseret på et empirisk casestudie og teori om læringsdesign. Modellen er en kombination af TPACK.ORG og SAMR modellerne, som ofte anvendes i samarbejder om implementering af teknologiunderstøttede undervisningsformater. Artiklen argumenterer for, at både undervisere, e-moderatorer og studerende spiller en rolle i forhold til at gøre video-streaming til en nyttig undervisningsteknologi. Selvom en universitetsunderviser relativt nemt kan udvikle videoer med sin smartphone eller ved hjælp af et digitalt videokamera, er der fordele ved at indlejre teknologien i en social uddannelsessammenhæng i forhold til roller og faser i undervisningsforløb. Undervisningsudviklere skal i samarbejde med undervisere lære at se mulighederne i video-streaming ud fra et undervisningsforløb og et læringsdesign.

Link til artiklen:
https://tidsskrift.dk/lom/article/view/125083