• DSMU's medlemmer deltog gratis i DSMU's webinars

Meld dig ind

DSMU er for dig, der er interesseret i medicinsk uddannelse.

- Kom gratis til DSMU's symposier og workshops og få adgang til årsmødet til medlemspris.

- Medlemsskab i DSMU giver desuden adgang til AMEE for medlemspris.

Læs mere her

Seneste nyheder

Overlæge Gete Toft modtager Yngre Plastikkirurgers uddannelsespris

Prisen uddeles til en person, som gennem det forløbne år har gjort en ekstraordinær indsats for uddannelse af yngre plastikkirurger.

Læs mere på LinkedIn her.


Ny dansk litteratur om medicinsk uddannelse

Can case-based discussions in a group setting be used to assess residents’ clinical skills.
Rakel Fuglsang Johansen, René Buch Nielsen, Bente Malling, Hanne Storm.  
International Journal of Medical Education. 2021;12-64-3 https://doi.org/10.5116/ijme.606a.eb39

Fælles kompetencevurdering, også kaldet struktureret gruppeevaluering, har efterhånden vundet indpas flere og flere steder i Danmark, primært på intern medicinske afdelinger, men også på andre afdelinger. Kompetencevurdering af uddannelseslægens kliniske færdigheder har traditionelt fundet sted via én-til-én kommunikation mellem vejleder og uddannelseslæge. Nu foregår vurderingen et stigende antal steder med flere deltagende uddannelseslæger og vejledere, hvor uddannelseslægerne skiftes til at præsentere cases, der diskuteres i gruppeforum.
Artiklen ”Can case-based discussions in a group setting be used to assess residents’ clinical skills?” beskriver et set-up for fælles kompetencevurdering, uddannelseslægernes og vejledernes oplevelse af det nye koncept og hvilke fordele og ulemper der kan være ved et sådant koncept. 

Struggling to fit the white coat and the role of contextual factors within a hospital organisation – an ethnographic study on the first months as newly graduated doctors.
Tine L. Klitgaard, Dianna Stentoft, Mads Skipper, Mette Grønkjær, Susanne B. Nøhr. 
BMC Medical Education. 21, 74 (2021). https://doi.org/10.1186/s12909-021-02493-2 

I studiet fra Aalborg Universitetshospital undersøger Klitgaard et al., hvordan KBU-læger oplever den første tid som nyuddannet læge, og hvordan faktorer inden for hospitalets organisation påvirker deres oplevelser.
Transitionen fra medicinstudiet til arbejdet som læge har længe været beskrevet som overvældende og stressfyldt. Der er mange nye arbejdsgange, samarbejdspartnere og procedurer der skal læres, samtidig med at processen foregår i en organisation, hvor flow og patientbehandling har førsteprioritet. For at tage (endnu) bedre mod vores nye læger har vi brug for viden om 1) hvordan KBU-læger oplever deres første tid som nyuddannede læger, og 2) hvilke faktorer inden for hospitalets organisationen der kan have betydning for KBU-lægens oplevelser.
Studiet er designet som et etnografisk feltstudie med observationer og interviews som metode. Analysen af data er todelt. I første analyse fokuserer vi på hvilke udfordringer, de nye KBU-læger oplever. Her finder vi fire temaer: Ansvar, lokalt knowhow, tid og samarbejdspartnere. I anden analyse bruger vi Cultural Historical Activity Theory (CHAT) som teoretisk linse for at undersøge hvilke faktorer inden for hospitalets organisation, der påvirker KBU-lægens oplevelser. Her finder vi flere faktorer: fysisk fjern placering fra kollegaer, manglende overlap mellem KBU, tidsbegrænset introduktion og tilknytning til flere afdelinger.
Den analytiske kombination giver et nyt perspektiv, og gør det muligt at lave en direkte kobling i forhold til hvordan forskellige faktorer påvirker KBU-lægernes udfordringer i transitionen fra medicinstudiet til arbejdet som læger. Studiet peger samtidig på forskellige elementer som hospitalsorganisationer med fordel kan adressere for af mindske nogle af de udfordringer KBU-lægerne møder.


DSMU vil kende medlemmerne bedre

DSMU har som mål at være et selskab, der hjælper vores medlemmer i deres arbejde med at forbedre kvaliteten af medicinsk uddannelse i Danmark.
Medicinsk uddannelse dækker prægraduat (medicinstudiet) og postgraduat lægelig uddannelse, såvel som efteruddannelse (faculty development).
For at kunne blive ved med at gøre dette, har vi brug for din feedback som en hjælp til at forbedre DSMU´s tilbud til medlemmerne.
Vi håber derfor, at du vil bruge 10 minutter på at besvare spørgsmålene. Vi vil desuden sætte stor pris på, at du uddyber dine svar med kommentarer, gode råd mm.

Blandt besvarelserne vil der mandag d.7 juni blive trukket lod om en friplads til DSMU´s årsmøde den 18.november 2021.
For at deltage i konkurrencen skal du til sidst angive din mailadresse.

Dine svar bliver behandlet i anonymiseret form, også selvom du angiver din mailadresse.

Alle medlemmer modtager link til undersøgelsen via e-mail.

Hvem er DSMU’s medlemmer?

Uddannelseskoordinerende overlæger søges

Sydvestjysk Sygehus søger pr. 1. august – eller efter aftale – en dedikeret og visionær uddannelseskoordinerende overlæge (15 timer pr uge).
Ansøgningsfrist er 15 juni 2021. Se nærmere på dette link

Aalborg Universitetshospital søger per 1. august 2021 en uddannelseskoordinerende overlæge på fuld tid, som kunne tænke sig at være en del af arbejdet med at udvikle den lægelige videreuddannelse og styrke den pædagogiske indsats for arbejdspladslæring på Aalborg Universitetshospital.
Ansøgningsfrist er 6. juni 2021Se nærmere på dette link.


Patienter oplever fordele ved studenterkonsultationer

En ny undersøgelse fra Aarhus universitet viser, at patienter oplever flere fordele ved at deltage i studenterkonsultationer, herunder en øget tryghed i behandlingen og mulighed for at hjælpe medicinstuderende til at lære.  

Medicinstuderende har brug for at træne deres færdigheder i samspil med patienter og kommende kolleger. Dette sker under klinikophold, som indgår i alle medicinuddannelserne i Danmark, og det indebærer, at patienter deltager i studenterkonsultationer. Men hvordan oplever patienterne egentlig at deltage i konsultationer med studerende?  

Vi interviewede hjerteopererede patienter, som havde deltaget i studenterkonsultationer på Aarhus Universitetshospital og fandt frem til, at patienterne nærede et stort ønske om at deltage i uddannelsen af kommende læger, fordi de fandt det meningsfuldt. Samtidig oplevede patienterne at få en tryg og professionel behandling som følge af de studerendes indsats og en tydeligt struktureret lægedeltagelse i konsultationerne. 

Resultaterne giver ny indsigt i patienters oplevelse af studenterkonsultationer og bidrager dermed til den eksisterende forskning om patientinddragelse i uddannelse.

Studiet er publiceret i ‘Patient Education and Counseling’. 

Læs hele artiklen her.

Yderligere oplysninger:
Louise Binow Kjær, Ph.d. studerende, Centre for Educational Development, Aarhus Universitet. louise@cesu.au.dk


DSMU-webinar

Thumbs up til Jane Ege Møller, der i sidste uge lavede et rigtig godt webinar om vigtigheden af kommunikation i klinikken. Jane kom godt rundt i hvordan vi kan træne kommunikation og hvorfor vi bør gøre det. 
Oplægget var det første i vores række af webinars. Den næste måned har vi et webinar om ugen. Husk at du kan se vores kommende webinars på DSMU’s hjemmeside.


Åbent samråd om dimensioneringsplan for speciallæger

DSMU har med stor opmærksomhed fuldt Sundhedsstyrelsens beslutning om at trække den fremlagte dimensioneringsplan for 2022-25 tilbage på DNRLV møde d. 24 marts 2021.

DSMU finder det vigtigt at sikre uddannelsen af det tilstrækkelige og nødvendige antal speciallæger til gavn for fremtidens patienter og bakker derfor 100% op om den kritik som Lægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber LVS har rejst overfor Sundhedsstyrelsen. 

Sagen har fået stor politisk opmærksomhed og har bla. betydet at Sundhedsministeren skal i samråd i Sundhedsudvalget torsdag d. 8 april kl 15.00 for at give svar på nedenstående spørgsmål 

Samrådsspørgsmål
Ministeren bedes redegøre for, om ministeren er enig med Lægeforeningen i, at der med dimensioneringsplanen fra Sundhedsstyrelsen kommer til blive uddannet for få speciallæger?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Larsen (KF) og Martin Geertsen (V).
På udvalgets vegne
Jane Heitmann formand

Du kan se samrådet og læse mere via dette link til Folketingets hjemmeside.

Formand for Lægeforeningen Camilla Rathcke skriver om sagen i Ugeskriftet, som du kan læse her.

Læs formand for Lægevidenskabelige Selskaber Susanne Axelsen’s debatindlæg i Ugeskriftet via dette link.

Læs om specialeselskabernes reaktion i artiklen “En ærgerlig onsdag for sundhedsvæsnet og danskerne“.


DSMU’s Forårs-workshop: Træk virkeligheden ind i din undervisning med video-simulation

Sæt kryds i kalenderen!
DSMU afholder en spændende forårs-workshop om brug af video i undervisning.

Læs mere på http://dsmu.dk/?event=dsmus-foraarssymposium


Nyvalgt bestyrelse i DSMU

På DSMU’s virtuelle generalforsamling d. 19. november var der valg til bestyrelsen. Se her hvordan den den nye bestyrelse har konstitueret sig. Bestyrelsen glæder sig til at komme i gang med arbejdet for selskabets medlemmer.

Se referatet fra generalforsamlingen 2020:


DSMU ønsker Susanne Axelsen et stort tillykke med formandskabet i LVS og ser frem til et fortsat godt samarbejde om uddannelsen af læger i hele lægelivet

Overlæge Susanne Axelsen er torsdag d. 12 november 2020 blevet valgt til formand for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Hun overtager posten efter professor Henrik Ullum fra Rigshospitalet, som netop er blevet udnævnt til adm. direktør for Statens Serum Institut.

Susanne Axelsen er til daglig overlæge på Kvindesygdomme og Fødsler, hvor hun også er uddannelsesansvarlig overlæge. I forbindelse med valget er der lavet et interview, der kan læses her.