• Bestyrelsen ønsker alle medlemmer godt nytår og glæder sig til at tage fat på arbejdet i det nye år.

Meld dig ind

DSMU er for dig, der er interesseret i medicinsk uddannelse.

- Kom gratis til DSMU's symposier og workshops og få adgang til årsmødet til medlemspris.

- Medlemsskab i DSMU giver desuden adgang til AMEE for medlemspris.

Læs mere her

Seneste nyheder

Sundhedsstyrelsens uddannelsespriser

Sundhedsstyrelsens Uddannelsespris 2022 går i år til Reumatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Uddannelsesprisen gives til den afdeling, der i årets løb har fået det højeste pointscore ved inspektorvurderingen.

Vinderen af årets højdespringer 2022 er Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers. Prisen for årets højdespringer uddeles til den afdeling, der har vist engagement og potentiale til at udvikle kvaliteten af den lægelige videreuddannelse markant i løbet af to eller flere inspektorbesøg.

Læs mere om sundhedsstyrelsens uddannelsespriser her.


Ph.d. forsvar ”Fra kursus til klinik – Transfer og selvreguleret læring indenfor postgraduat kirurgisk træning” – Sigurd Beier Sloth

Ph.d. forsvar ”Fra kursus til klinik – Transfer og selvreguleret læring indenfor postgraduat kirurgisk træning” – Sigurd Beier Sloth – også mulighed for virtuel deltagelse

Fredag d. 17. juni, 2022 kl 14.00-17.00
Sted: Eduard Biermann Auditoriet, Bygning 1252, lokale 204, (Søauditorierne) Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C.
Obs Frist for tilmelding til deltagelse i forsvaret er 10. juni kl 12.00 – det er muligt at deltage ”fysisk” eller ”virtuelt” – anvend venligst dette link: https://events.au.dk/phddefencesbs

Kirurgisk træning udenfor operationsstuen er et vigtigt element i lægers kirurgiske videreuddannelse og specialisering. Simulationsbaseret kirurgisk træning har vist sig at være en effektiv metode til at forbedre lægers kirurgiske færdigheder på operationsstuen, hvilket også bidrager til at øge patientsikkerheden. 

Deltagelse i simulationsbaseret træning alene sikrer dog ikke en effektiv transfer af færdigheder og viden til det kliniske arbejde. Betingelserne for transfer fra træningssituation til arbejdssituation afhænger af flere forskellige faktorer. Der er ingen tvivl om at muligheden for relevant anvendelse af tilegnede færdigheder i arbejdssituationen er centralt. 

Den eksisterende viden om uddannelseslægers muligheder for og oplevelser med transfer af træning er sparsom. I denne sammenhæng kan individuelle tilgange til træning og den organisatoriske facilitering af træningen, herunder potentialet for selvreguleret læring indenfor kirurgisk færdighedstræning, være afgørende for transfer af færdigheder og viden. Perspektiverne er belyst i et Ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, Health, der er  gennemført af Sigurd Beier Sloth, hoveduddannelseslæge i Gynækologi & Obstetrik.

DSMU har hermed fornøjelse på vegne af Sigurd at kunne invitere dig til at deltage i forsvaret af Ph.d. afhandling.


Se eller gense DSMU’s webinar “Train The Trainer”

DSMU’s webinar “Train the Trainer” var en stor succes med stort fremmøde. Anders Husted Madsen præsenterede dialog-redskaber, der medvirker til at skabe rum til refleksion for læring. Hvordan kan man med klare aftaler og rammesætning få mest mulig ud af en given læringssituation?
Se webinaret på siden Tidligere Aktiviteter.


FADL får ny formand med fortid i DSMU

Liv Therese Holm-Nielsen var observatør for FADL i DSMU’s bestyrelse fra 2018-19 og skal nu være FADL’s formand efter William Wendler Thomassen.

Emma Olivia Kanchana Ertner Bengtsson, som også har været en del af DSMU-bestyrelsen bliver FADL’s nye næstformand.

Læs mere på Altinget.dk.


Hvad kan du få ud af at anvende video-streaming i undervisningen?

Video er et stærkt og brugbart medie og teknologi i uddannelse og undervisning. Anvendelsen af video i medicinsk uddannelse har længe været kendt både i synkrone konsultationsformater, asynkrone undervisningsvideoer eller streamede forelæsninger. Artiklen ” Four phases of video streaming” undersøger video-streaming i forskellige undervisningssituationer med varierende grader af studenteraktivering, lige fra forelæsninger til team-baseret læring. Artiklen er et casestudie om implementering af video-streaming samt andre typer video anvendelse på Medicin, Aarhus Universitet. Artiklens mål er at udvikle en model for karakterisering af video i studenter-centreret undervisning. Forskningsspørgsmålet er: Hvad kendetegner faser i video-streaming i forhold til studentercentreret undervisning? Artiklen udvikler en model med fire faser af video-streaming baseret på et empirisk casestudie og teori om læringsdesign. Modellen er en kombination af TPACK.ORG og SAMR modellerne, som ofte anvendes i samarbejder om implementering af teknologiunderstøttede undervisningsformater. Artiklen argumenterer for, at både undervisere, e-moderatorer og studerende spiller en rolle i forhold til at gøre video-streaming til en nyttig undervisningsteknologi. Selvom en universitetsunderviser relativt nemt kan udvikle videoer med sin smartphone eller ved hjælp af et digitalt videokamera, er der fordele ved at indlejre teknologien i en social uddannelsessammenhæng i forhold til roller og faser i undervisningsforløb. Undervisningsudviklere skal i samarbejde med undervisere lære at se mulighederne i video-streaming ud fra et undervisningsforløb og et læringsdesign.

Link til artiklen:
https://tidsskrift.dk/lom/article/view/125083


Årsmøde 2021

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er IMG_9630-1-1024x249.jpg

Mange tak fordi I var med til at gøre DSMU Årsmøde 2021 til en spændende dag, der satte “kvalitetsudvikling af medicinsk uddannelse” i centrum.

Dagens 5 klare budskaber:
1) De kompetencer vi har på papir i målbeskrivelserne skal kunne transformeres til læring og vurdering i klinisk praksis

2) Brug for at sætte fokus på den daglige læring fra praksis – alle har et ansvar for at spørge “hvad har du lært idag – hvad har vi lært idag og hvad betyder det for vores behandling af patienter og vores samarbejde?”
3) Uddannelse lykkes i et læringsmiljø, hvor alle bidrager baseret  på professionel og kompetent uddannelsesledelse i et tæt samarbejde med og opbakning fra afdelings- og hospitalsledelsen

4) Behov for et større samarbejde om og integration af uddannelse på tværs af professioner og sektorer for at kunne imødekomme fremtidens krav til sundhedsvæsnet 
5) Patienternes behov i fremtiden skal danne rammen for udviklingen af uddannelsen indenfor alle sundhedsprofessioner

Pim Theunissen, Professor of Workplace Learning in Healthcare, Scientific Director of the School of Health Professions Education.

Dea Kehler,Ph.d., postgraduat klinisk lektor i Akutmedicin, master i ledelse, læring og organisation, ledende overlæge, Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest.


DSMU WEBINARS

Bidrag til DSMU’s succesfulde webinars
— et godt tilbud til dig som formidler

Du kan bidrage til DSMU’s successfulde webinars, enten som oplægsholder eller ved at komme med idéer til emner og/eller oplægsholdere.

Din rolle som oplægsholder:

 • Online oplæg — 20 minutter
 • Eksponer dit forskningsarbejde
 • Fast årligt webinar eller én gang?
 • Diskussion med deltagerne

Du skal kun tænke på din faglighed:

DSMU hjælper med:

 • IT og AV-udstyr af høj kvalitet
 • Annoncering
 • Moderator under webinaret

Forslag til emner:

 • Medicinske forsknings- og udviklingsprojekter
 • Kompetencevurderingsredskaber
 • Hvordan kommer man i gang med forskning
 • Ny UKYL

Find Holger på Årsmødet eller skriv en idé på en Post-It eller til holgermunck@gmail.com


Video er meget mere end blot en midlertidig coronaløsning – se mere på AU Educate

Der er mange fordele ved brugen af video i undervisning, både for undervisere og for de studerende. Man kan eksempelvis genbruge videomaterialet over flere semestre.     

Fordelen for de studerende er blandt andet, at de får mulighed for at genspille videoerne efter behov, skrue ned for hastigheden eller tage pauser til at skrive noter. Video i undervisningen kan også gøre det nemmere for de studerende at forstå opgaver og instrukser.

Læs mere om brug af video og lyd i undervisningen på AU Educate. 


Seminar: Bliv inspireret til brug af video i undervisningen

Kom til online seminar torsdag den 28. oktober om brugen af video i undervisning, og se eksempler fra undervisningspraksis på Aarhus Universitet, hvor brugen af videoelementer har spillet en rolle. Prorektor Berit Eika byder velkommen, og professor Helle Mathiasen fra Københavns Universitet er keynote.

Seminaret udbydes af Centre for Educational Development, Aarhus Universitet

DatoTor 28 okt
Tid13:00 — 16:00
StedOnline

Læs mere og tilmeld dig via dette link.


DSMU’s Efterårssymposium om diversitetssensitivitet i lægeuddannelsen

Janne Sørensen, centerkoordinator og chefkonsulent i Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed på Københavns Universitet og Marie Nørredam, professor og centerleder samme sted gav os kndskab til begrebet diversitetskompetencer, som har indflydelse på mødet og kommunikationen mellem patient/læge og underviser/medicinstuderende. På workshoppen fik vi redskaber til at kunne håndtere dilemmaer, som kan opstå når man underviser lægestuderende, har kollegaer og patienter med mange forskellige baggrunde.