DSMU’s Efterårssymposium om diversitetssensitivitet i lægeuddannelsen

Janne Sørensen, centerkoordinator og chefkonsulent i Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed på Københavns Universitet og Marie Nørredam, professor og centerleder samme sted gav os kndskab til begrebet diversitetskompetencer, som har indflydelse på mødet og kommunikationen mellem patient/læge og underviser/medicinstuderende. På workshoppen fik vi redskaber til at kunne håndtere dilemmaer, som kan opstå når man underviser lægestuderende, har kollegaer og patienter med mange forskellige baggrunde.

Husk at være nysgerrig når du giver feedback og undgå ’Gæt hvad jeg tænker spørgsmål’. Dette var to af Kristian Kroghs mange gode pointer i hans webinar omkring feedback i klinikken.
Stor tak til Kristian for et rigtig godt webinar og tak til deltagerne for nogle gode refleksioner og spørgsmål.
Webinaret var det sidste i DSMU regi på denne side af sommerferien. Til efteråret vil vi forhåbentlig vende tilbage med flere webinars. Hvis du har gode ideer eller ønsker til emner er DSMU altid åbne for inspiration.
Bøger om feedback:
Difficult Conversations – How to Discuss What Matters Most af Bruce Patton, Sheila Heen & Douglas Stone
Thanks for the Feedback: The Science and Art of Receiving Feedback Well af Douglas Stone & Sheila Heen
Artikler om feedback:
– Edmondson, Amy C., and Diana McLain Smith. “Too hot to handle? How to manage relationship conflict.” California management review 49.1 (2006): 6-31.
– van der Leeuw, Renée M., and Irene A. Slootweg. “Twelve tips for making the best use of feedback.” Medical teacher 35.5 (2013): 348-351.
– Ramani, Subha, and Sharon K. Krackov. “Twelve tips for giving feedback effectively in the clinical environment.” Medical teacher 34.10 (2012): 787-791.

Husk at være nysgerrig når du giver feedback og undgå ’Gæt hvad jeg tænker spørgsmål’. Dette var to af Kristian Kroghs mange gode pointer i hans webinar omkring feedback i klinikken.
Stor tak til Kristian for et rigtig godt webinar og tak til deltagerne for nogle gode refleksioner og spørgsmål.
Webinaret var det sidste i DSMU regi på denne side af sommerferien. Til efteråret vil vi forhåbentlig vende tilbage med flere webinars. Hvis du har gode ideer eller ønsker til emner er DSMU altid åbne for inspiration.
Bøger om feedback:
Difficult Conversations – How to Discuss What Matters Most af Bruce Patton, Sheila Heen & Douglas Stone
Thanks for the Feedback: The Science and Art of Receiving Feedback Well af Douglas Stone & Sheila Heen
Artikler om feedback:
– Edmondson, Amy C., and Diana McLain Smith. “Too hot to handle? How to manage relationship conflict.” California management review 49.1 (2006): 6-31.
– van der Leeuw, Renée M., and Irene A. Slootweg. “Twelve tips for making the best use of feedback.” Medical teacher 35.5 (2013): 348-351.
– Ramani, Subha, and Sharon K. Krackov. “Twelve tips for giving feedback effectively in the clinical environment.” Medical teacher 34.10 (2012): 787-791.

DSMU-Webinar: Kommunikation i klinikken

Tusind tak til Jane Ege Møller, der lavede et rigtig godt webinar om vigtigheden af kommunikation i klinikken. Jane kom godt rundt i hvordan vi kan træne kommunikation og hvorfor vi bør gøre det.

DSMU-Webinar: Sammenhæng mellem simulation og klinik – barrierer og muligheder

Tusind tak til Sigurd Beier Sloth
Transfer foregår både FØR, UNDER og EFTER træning.
Dette var en at hovedpointerne i Sigurd Beier Sloths webinar omkring sammenhængen mellem simulation og klinik.
Stor tak til Sigurd for det gode oplæg og tak til deltagerne for en god diskussion.
Relevant litteratur:
Trainees’ surgical activity and opportunity to transfer after simulation-based training
Remote training in laparoscopy: a randomized trial comparing home‐based self‐regulated training to centralizedinstructor‐regulated training

DSMU’s Workshop: Træk virkeligheden ind i din undervisning med video simulation

Tusind tak til Kamilla Pedersen og Karen Louise Møller for en lærerig og inspirerende workshop omkring brugen at video-cases i den kliniske undervisning.
Hvordan bruger vi bedst video i undervisningen -og hvornår? Spørgsmål som dette danner grundlaget for denne workshop. Vi dykker også ned i brugen af video i undervisning af yngre læger. Argumentet for at bruge video i undervisning er formatets evne til at forstærke autenticitet. Video er velegnet til at give indblik i de komplekse møder med patienter, som det udfolder sig i praksis. Videoformatet kan desuden adressere følelser af betydning for de studerendes indlevelse i patienternes perspektiv og den kliniske kontekst, som vanskeligt lader sig formidle i tekst. Du vil få inspiration til at realisere dine ideer, og vi giver anbefalinger til, hvordan du kommer videre.