DSMU-WEBINAR: Train The Trainer

Den 10. maj 2022 afholdt DSMU webinar med undertitlen: “Hvordan bliver du en bedre klinisk vejleder?”.

I webinaret sættes fokus på udviklingen og brugen af dialog-redskaber, der medvirker til at skabe rum til refleksion for læring. Hvordan kan man med klare aftaler og rammesætning få mest mulig ud af en given læringssituation?

Med afsæt i læge og ph.d. studerende Karen Busk Hesseldals igangværende ph.d.-projekt ”Laparoskopic training of surgical trainees. Aspects of the quality of supervision and feedback” fortalte overlæge og PKL i kirurgi Videreuddannelsesregion Nord, Anders Husted Madsen, der er kursusleder og underviser på kurset ”Train the Trainer” om de positive erfaringer med kompetenceudvikling af kliniske vejledere. Anders kom bl.a. ind på forskellige niveauer af instruktion, opmærksomhed på kognitiv overload og konstruktiv feedback. Kurset er konceptudviklet fra ”The National Training Programme in Laparoscopic Colorectal Surgery of England”, som Region Midtjylland har afviklet for speciallæger i kirurgi gennem en årrække og med stor deltagertilfredshed.

Baggrundsartikel
Mackenzie, H., Cuming, T., Miskovic, D., Wyles, S.M., Langsford, L., Anderson, J., Thomas- Gibson, S., Valori, R., Hanna, G.B., Coleman, M.G., Francis, N. Design, Delivery, and Validation of a Trainer Curriculum for the National Laparoscopic Colorectal Training Program in England. Annal of Surgery, 261:149-156.