DSMU-WEBINAR: Lægers Uddannelsesmiljø – hvordan kan det måles og hvad skal vi bruge det til?

På dette webinar satte DSMU spot på lægers uddannelsesmiljø og stillede spørgsmålet: “Har vi et trygt og udfordrende uddannelsesmiljø på danske sygehuse?”.
Hvordan måles det og hvordan skaber man tiltag, som fremmer uddannelsesmiljøet? Gitte Eriksen, Uddannelseskoordinerende overlæge på AUH fortalte om, hvordan aggregerede data fra uddannelseslægernes 360 feedback kan bruges til at belyse læringsmiljøet og den psykologiske sikkerhed.

Oplæg ved Rikke Vita Borre, overlæge og PKL i anæstesiologi:

Oplæg ved Thomas Hertel, overlæge og lektor i medicinsk pædagogik og Gitte Eriksen, uddannelseskoordinerende overlæge AUH:
(Klik her for at se Hertels slides)