DSMU-WEBINAR: Invers feedback

Oplæg ved Gitte Bro Schmidt, UKYL og Anne Gamst, UAO, begge på Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup.

De erfarne læger har lige så meget brug for feedback som de uddannelsessøgende læger, men får det ikke nødvendigvis. Invers feedback er en god og konstruktiv metode til at give feedback til speciallæger …og det er overhovedet ikke farligt.
Anne Gamst og Gitte Bro Schmidt delte deres erfaringer med invers feedback lige fra planlægning og implementering til og ikke mindst den positive respons de har fået både fra speciallægegruppen og de uddannelsessøgende læger.