Patienter oplever fordele ved studenterkonsultationer

En ny undersøgelse fra Aarhus universitet viser, at patienter oplever flere fordele ved at deltage i studenterkonsultationer, herunder en øget tryghed i behandlingen og mulighed for at hjælpe medicinstuderende til at lære.  

Medicinstuderende har brug for at træne deres færdigheder i samspil med patienter og kommende kolleger. Dette sker under klinikophold, som indgår i alle medicinuddannelserne i Danmark, og det indebærer, at patienter deltager i studenterkonsultationer. Men hvordan oplever patienterne egentlig at deltage i konsultationer med studerende?  

Vi interviewede hjerteopererede patienter, som havde deltaget i studenterkonsultationer på Aarhus Universitetshospital og fandt frem til, at patienterne nærede et stort ønske om at deltage i uddannelsen af kommende læger, fordi de fandt det meningsfuldt. Samtidig oplevede patienterne at få en tryg og professionel behandling som følge af de studerendes indsats og en tydeligt struktureret lægedeltagelse i konsultationerne. 

Resultaterne giver ny indsigt i patienters oplevelse af studenterkonsultationer og bidrager dermed til den eksisterende forskning om patientinddragelse i uddannelse.

Studiet er publiceret i ‘Patient Education and Counseling’. 

Læs hele artiklen her.

Yderligere oplysninger:
Louise Binow Kjær, Ph.d. studerende, Centre for Educational Development, Aarhus Universitet. louise@cesu.au.dk