Historie

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse (DSMU) blev stiftet den 19. november 1999 på et heldagsmøde i Store Auditorium, Syddansk Universitet i Odense. Som det fremgår af ”invitationen” nedenfor var formålet at etablere et videnskabeligt selskab for medicinsk uddannelse, både for studiet, den lægelige videreuddannelse og den kontinuerlige efteruddannelse af læger. Initiativtagere var en kreds af læger og stud.med.’er med det formål at fremme videnskabeligt baseret udvikling af medicinsk uddannelse i Danmark.

Billede1Billede2

Der havde ikke været et lignende forum i Danmark tidligere. Forud for mødet i november 1999 havde der været overvejelser og kontakter blandt uddannelsesinteresserede læger på tværs af specialer, og med interesse såvel præ- som postgraduat. Det blev omtalt første gang i Ugeskrift for Læger den 19. april 1999 (se nedenfor), hvor der blev indkaldt til orienterende møde den 28. april 1999 på Roskilde Sygehus. Initiativtagere var Karin Marie Lyng (sidenhen første formand), Knut Aspegren, Charlotte Ringsted m.fl.

Billede3Billede4

Det første årsmøde blev afholdt den 3. november 2000 i Odense med temaet ”Tomorrow’s doctors” (se programmet nedenfor). Der har således fra begyndelsen været fokus ved årsmøderne på forholdene som også i dag har betydning for, hvordan lægeuddannelsen fungerer.

Billede5Billede6

Allerede i foråret 2001 havde DSMU over 180 medlemmer, og det er siden øget til over 300 registrerede medlemmer, heraf enkelte nu med institutionsmedlemsskab, hvilket derfor reelt omfatter flere medlemmer, som især er læger, psykologer og andre uddannelsesspecialister, samt lægestuderende med interesse for lægeuddannelsen.

DSMU blev i 2003 medlem af Dansk Medicinsk Selskab, nu Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (www.selskaberne.dk).

Igennem mere end ti år har DSMU vist sin berettigelse som et fagligt forum, men også i en niche mellem Universiteternes faglige fora, de videnskabelige specialeselskabers uddannelsesudvalg, uddannelsesansvarlige, kredsen af postgraduate kliniske lektorer, regionale uddannelsesråd, og de internationale selskaber for medicinsk uddannelse, f.eks. AMEE. DSMU er ikke et uddannelsespolitisk forum, men i de senere år har der ved årsmøderne været en session om et aktuelt uddannelsespolitisk emne med oplæg og efterfølgende debat. Ved deltagelse i aktiviteterne i DSMU er det hensigten at blive inspireret, danne netværk og samlet bidrage til optimering af lægeuddannelsen. DSMU har haft og har fortsat en særlig opgave mht. at udbrede kendskab til pædagogiske metoder, læringsredskaber og kompetencevurdering i forbindelse med ”den ny speciallægeuddannelse”, de syv roller og implementeringen heraf i det daglige på hospitalerne og i primærsektoren. Samtidigt hermed er DSMU et link mellem lægestudiet, som det nu udfoldes på fire forskellige universiteter, og de rammer som den lægelige videreuddannelse praktiseres i.

DSMU afholder nu 3 – 5 faglige aktiviteter årligt, som halvdagssymposier, masterclass og årsmøde hvor alle præsentationer er baseret på et videnskabeligt grundlag for at optimere og udvikle den lægelige uddannelse såvel præ- som postgraduat, på Universiteterne og i primære såvel som sekundære sundhedssektor. Til alle mødeaktiviteter i DSMU inviteres især danske, men også internationale eksperter indenfor de emner, som er temaer for møderne, og gerne såvel til katedrale indlæg som workshops. Møderne har god deltagelse og afholdes for minimale udgifter ved et konstruktivt samarbejde med Universiteterne, de regionale uddannelsessekretariater og hospitalerne. Initiativer og forslag til aktiviteter fra DSMUs medlemmer har altid været efterspurgt og vel modtaget. DSMUs aktiviteter er ikke sponseret af den medicotekniske industri, men præmien til bedste fri foredrag har været udloddet af et forlag for medicinsk litteratur.

DSMU har bidraget med indlæg til Ugeskriftets statusartikler for videnskabelige selskaber. Selskabet havde fra begyndelsen en hjemmeside, hvilket allerede dengang var visionært og viste en udadvendt organisation. Websitet blev moderniseret med flere funktioner og mere fagligt indhold i 2011. DSMU deltager i en prægraduat arbejdsgruppe i Lægeforeningens regi med kontakt til LVS, Universiteterne, de lægestuderende og Lægeforeningen.

DSMU’s bestyrelse har bred repræsentation i forhold til den medicinske uddannelse såvel præ- som postgraduate, hvad angår formel position og hvad angår specialer. Bestyrelsen har aktuelt en repræsentant for Danske Lægestuderende som observatør.

DSMU har sekretariatsbetjening i Lægeforeningens Fællessekretariat for at løse de praktiske opgaver omkring mødeaktiviteter, regnskab med mere.

Selskabets formænd:

1999-2001  Karen Marie Lyng
2001-2003  Martin Rudnicki
2003-2005  Charlotte Ringsted
2005-2007  Berit Eika
2007-2009  Gunver Lillevang
2009-2013  Ole Weiss Bjerrum
2013-2017  Thomas Hertel
2017-2019  Charlotte Paltved
2019-2022  Gitte Eriksen
2022-           Holger Nordstrøm Munck