Kontakt

DSMU kan kontaktes gennem Lægeforeningens fællessekretariat:

Lene Kjærsgaard Kristensen
lkr@dadl.dk

Fællessekretariatet, Lægeforeningen
Kristianiagade 12,
2100 København Ø