Bestyrelsen

Holger Nordstrøm Munck Formand, LVS
HU-læge i anæstesi på Aarhus Universitetshospital.
UKYL for Bedøvelse og Operation & Intensiv på AUH, hvor jeg især arbejder med klinik-nær uddannelse.

Vibeke Ersbak Næstformand, LVS
Udd. koordinerende overlæge,
Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
foto: Charlotte Feldbæk Ranneries

Karen Busk Hesseldal Kasserer, VUF
Reservelæge og PhD. stud., Kirurgisk Forskningsafsnit, Herning og MidtSim
Forskningsområde og speciel interesse inden for kompetenceløft af feedback og supervision.

Louise Binow Kjær Repræsentant i Lægeforeningens prægraduate udvalg, VUF
Ph.d. studerende ved Centre for Educational Development, Aarhus Universitet.
Cand.scient.pol. og tidligere kursusleder for professionssporet på kandidatdelen af medicinstudiet på Aarhus Universitet. Forsker i studenterklinikker og patientcentreret kommunikation.

Ulla Bjerre-Christensen Repræsentant i Lægeforeningens prægraduate udvalg, VUF
Overlæge, uddannelseschef, MHPE, Steno Diabetes Center Copenhagen.
Specielt optager det mig at fremme det tværfaglige og tværsektorielle arbejde.

Mohamad Jawhara
Læge, Ph.d, MPM-stud.
Kirurgi, Sygehus Sønderjylland
Passion for mennesker, uddannelse, og udvikling

Eva Funding Faglig Sekretær, LVS
Uddannelsesansvarlig overlæge og klinisk lektor
Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet

Amalie Rosendahl Webmaster, VUF
Læge og Ph.D. studerende på Anæstesiologisk afdeling, Herlev Hospital

Susanne Neergaard Poll LVS
Uddannelsesansvarlig overlæge
Gynækologisk og obsterisk afdeling, Hvidovre Hospital

Arendse Ursula Teilmann Aalund
Stud.med., Københavns Universitet
Repræsentant for FADL i DSMU’s bestyrelse

Lene Kjærsgaard Kristensen Selskabets sekretær.
Fællessekretariatet, Lægeforeningen