Årsmøde 2021

Mange tak fordi I var med til at gøre DSMU Årsmøde 2021 til en spændende dag, der satte “kvalitetsudvikling af medicinsk uddannelse” i centrum.

Dagens 5 klare budskaber:
1) De kompetencer vi har på papir i målbeskrivelserne skal kunne transformeres til læring og vurdering i klinisk praksis

2) Brug for at sætte fokus på den daglige læring fra praksis – alle har et ansvar for at spørge “hvad har du lært idag – hvad har vi lært idag og hvad betyder det for vores behandling af patienter og vores samarbejde?”
3) Uddannelse lykkes i et læringsmiljø, hvor alle bidrager baseret  på professionel og kompetent uddannelsesledelse i et tæt samarbejde med og opbakning fra afdelings- og hospitalsledelsen

4) Behov for et større samarbejde om og integration af uddannelse på tværs af professioner og sektorer for at kunne imødekomme fremtidens krav til sundhedsvæsnet 
5) Patienternes behov i fremtiden skal danne rammen for udviklingen af uddannelsen indenfor alle sundhedsprofessioner

Pim Theunissen, Professor of Workplace Learning in Healthcare, Scientific Director of the School of Health Professions Education.

Dea Kehler, Ph.d., postgraduat klinisk lektor i Akutmedicin, master i ledelse, læring og organisation, ledende overlæge, Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest.