Arkiv for Symposium kategorien

Seminar: Bliv inspireret til brug af video i undervisningen

Kom til online seminar torsdag den 28. oktober om brugen af video i undervisning, og se eksempler fra undervisningspraksis på Aarhus Universitet, hvor brugen af videoelementer har spillet en rolle. Prorektor Berit Eika byder velkommen, og professor Helle Mathiasen fra Københavns Universitet er keynote.

Seminaret udbydes af Centre for Educational Development, Aarhus Universitet

DatoTor 28 okt
Tid13:00 — 16:00
StedOnline

Læs mere og tilmeld dig via dette link.

DSMU’s Efterårssymposium om diversitetssensitivitet i lægeuddannelsen

Janne Sørensen, centerkoordinator og chefkonsulent i Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed på Københavns Universitet og Marie Nørredam, professor og centerleder samme sted gav os kndskab til begrebet diversitetskompetencer, som har indflydelse på mødet og kommunikationen mellem patient/læge og underviser/medicinstuderende. På workshoppen fik vi redskaber til at kunne håndtere dilemmaer, som kan opstå når man underviser lægestuderende, har kollegaer og patienter med mange forskellige baggrunde.

Live stream fire møder i LVS om “den digitale revolution i sundhed”

I de kommende uger holder Lægevidenskabelige Selskaber tre vigtige møder om den digitale sundhed – om mulighederne i bl.a. kunstig intelligens og om de etiske og praktiske udfordringer for samfundet og for os som læger. Alle tre møder kan følges gratis på live stream:

Hype eller håb?
18. september kl. 13-17
Hvor langt er vi med brugen af kunstig intelligens i Danmark, og løber Kina fra os? Oplæg af Jens Lundgren og Christina Boutrup. Syv aktuelle, danske projekter inden for digital sundhed præsenteres for et skarpt panel bestående af professor Anders Perner, ledende overlæge Jens Hillingsø samt sundhedsordfører og forsker Stinus Lindgreen (Rad.). Det bliver videnskabens svar på Løvens Hule!
Følg med her: https://selskaberne.dk/temaer/digital-sundhed-2020

Den digitale kløft
24. september kl. 13-17
Kan digitaliseringen overhovedet klare mødet med virkeligheden ude i klinikken? Vi mangler da uddannelse, organisering og motivation? Oplev bl.a. Bente Vigh Malling, Thomas Senderovitz, Søren Brunak, Jakob Bardram og Dorthe Boe Danbjørg.
Følg med her: https://selskaberne.dk/temaer/digital-sundhed-2020

Vores digitale fremtid: Doktor Hansen eller Doktor Google?
28. oktober kl. 9.00-16.30
I Fællessalen på Christiansborg kulminerer LVS’ møderække om digital sundhed med et ambitiøst heldagsprogram, hvor det danske sundhedsvæsens placering i en heftig digital udvikling sættes til debat. Oplev blandt mange andre sundhedsministerMagnus Heunicke (S), Danske Regioners formand Stephanie Lose (V) og de internationale topforskere Kári Stefansson og Karen Taylor.
Følg med her: https://selskaberne.dk/temaer/digital-sundhed-2020

Møderækken Digital Sundhed gik i gang allerede 7. september, og det første møde handlede bl.a. om de etiske udfordringer og forskningens adgang til persondata. Du kan se mødet her: https://avcenterlive.dk/XjPlNcMxaOksZsAQnwKYw32noO4jIMuB

Jubilæumssymposium om den fremtidige udvikling af den lægelige videreuddannelse i Danmark

– en del af Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse 20. årsmøde 19. november 2020

På mødet 24 juni i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse blev det meddelt, at Sundheds- og Ældreministeren har orienteret Folketinget om, at han har anmodet Sundhedsstyrelsen om at igangsætte arbejdet med revision af den lægelige videreuddannelse.

DSMU er derfor stolte over at vi på Årsmødet kan byde på en spændende og højaktuelt paneldebat med deltagelse af:

 • Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen
 • Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
 • Jesper Brink Svendsen, formand for Lægeforeningens Udvalg om Uddannelse
 • Claas-Frederik Johannsen, formand for FADL
 • Bente Malling, medlem af LVS’s bestyrelse og DNRLV

DSMU har bedt deltagerne om at komme med deres allerbedste bud på udviklingen af den lægelige videreuddannelse i Danmark og med fokus 2 overordnede temaer:

 • Hvad er de største udfordringer i forhold til at sikre kvaliteten i uddannelsen af læger i fremtiden?
  • Hvad er der brug for at ledere, uddannelsesansvarlige, uddannelseslæger og studerende skal være særligt opmærksomme på at forbedre?
 • Hvordan uddanner vi bedst læger til at kunne imødekomme krav og forventninger fra fremtidens patienter? 
  • Hvilke nye muligheder ser du og hvad er der brug for, at vi gør anderledes?

Er du endnu ikke tilmeldt Årsmødet så kan du bruge dette link: Klik her for tilmelding.

God sommer og vi glæder os til at se dig  😊

med venlig hilsen
Formand for DSMU
Gitte Eriksen

Digital Sundhed 2020

LVS – LægeVidenskabelige Selskaber har i efteråret 2020 fire arrangementer om digital sundhed som er et emne, der berører mange faggrupper og går på tværs i samfundet.

Det er gratis at deltage og møderne er åbne for alle med interesse i emnet. Tilmelding foregår via Lægeforeningens system, men det er altså ikke noget krav at være medlem af hverken LVS eller Lægeforeningen.  

Ingen af møderne foregår dog i Bella Centret, så det er først-til-mølle.

Læs mere her.