Bestyrelsen

Gitte Eriksen
Formand
Uddannelseskoordinerende overlæge,
Aarhus Universitetshospital, Skejby

Jeppe Emmersen
Næstformand
Lektor, MSc, PhD, PGCME.
Prodekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Vibeke Ersbak
Faglig sekretær
Udd. koordinerende overlæge
Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
foto: Charlotte Feldbæk Ranneries

Holger Nordstrøm Munck
Webmaster
Reservelæge
Urinvejskirurgisk afdeling,
Aarhus Universitetshospital, Skejby

Ebbe Thinggaard
Kasserer
Reservelæge, Gynækologisk- Obstetrisk Afd.


Rune Dall Jensen
Bestyrelsesmedlem
MSc, Adjunkt
MidtSim, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Tommy Frisgaard Øhlenschlæger
Bestyrelsesmedlem
Ledende overlæge
Institut for Idrætsmedicin, Region Hovedstaden

Ada Colic
Bestyrelsesmedlem
Uddannelsesansvarlig overlæge,
Reumatologisk afd., Køge
Ekstern underviser, CAMES

Louise Binow Kjær

Bestyrelsesmedlem
PhD studerende, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser,
Aarhus Universitet

Emma Bengtsson
Observatør for Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)
stud.med.
Syddansk Universitet

Johanne Mosdal
Sekretær
Fællessekretariatet
Lægeforeningen