Bestyrelsen


Charlotte Paltved
Formand
Overlæge, postgraduat klinisk lektor, MHPE
Kontorchef, Koncern HR MidtSim, Region Midtjylland

 

Jeppe Emmersen
Næstformand
Lektor, MSc, PhD, PGCME.
Prodekan og studieleder, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

 

Vibeke Ersbak
Faglig sekretær
Udd. koordinerende overlæge
Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland

 

Holger Munck
Webmaster
Læge
Medicinsk Afdeling, Bornholms Hospital

 

Ebbe Thinggaard
Kasserer
Reservelæge, Gynækologisk- Obstetrisk Afd.

 

 


Jan Duedal Rölfing
Bestyrelsesmedlem
Adjunkt, læge, ph.d.
KoncernHR MidtSim Region Midt
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Ortopædisk Rekonstriuktion, Aarhus Universitetshospital

 

Tommy Frisgaard Øhlenschlæger
Bestyrelsesmedlem
Ledende overlæge
Institut for Idrætsmedicin, Region Hovedstaden

 

Ada Colic
Bestyrelsesmedlem
Uddannelsesansvarlig overlæge, MeD
Reumatologisk afd. SUH Køge

 

Louise Binow Kjær

Bestyrelsesmedlem
Chefkonsulent, kursusleder for professionssporet, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

 

Liv
Observatør
stud.med. ved Aalborg Universitet
Uddannelsespolitisk Udvalg, Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)

 


Johanne Mosdal
Sekretær
Fællessekretariatet
Lægeforeningen