Om DSMU

Interesse i lægelig uddannelse?

DSMU er et videnskabeligt selskab under Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber der har til formål at fremme udviklingen af og forskningen i den præ- og post-graduate medicinske uddannelse i Danmark.

Selskabet beskæftiger sig med medicinsk uddannelse i bred forstand. Vi vil derfor opfordre personer og organisationer med interesse for udvikling af længerevarende sundhedsvidenskabelige uddannelser til at tage aktiv del i denne udvikling gennem et medlemskab af DSMU. Vores medlemmer er i øjeblikket primært læger, lægestuderende og akademiske medarbejdere, der beskæftiger sig med lægelig uddannelse.

Et medlemskab giver rig mulighed for at udvikle et personligt netværk omkring lægelig uddannelse.
 

Hvad kan vi tilbyde dig?

Årsmøde

Ved DSMU årsmøder sættes der fokus på et aktuelt tema, og der afholdes foredrag af internationale og danske kapaciteter. Eksempler på temaer er: ”Færdighedstræning”, ”Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb,” ”Supervision” og ”Evaluering.”

Danske forsknings- eller udviklingsprojekter indenfor medicinsk uddannelse præsenteres i en særskilt session med foredrag og postere. Der afholdes endvidere workshops om uddannelse i klinikken, pædagogiske vinkler eller forskningsrelaterede emner, f.eks. ”Simulation”.
 

Masterclass

Masterclass afholdes årligt. Her har medlemmer mulighed for at fordybe sig i et uddannelsesemne sammen med engagerede kolleger. Formen er litteratur-gennemgang og drøftelse af et pædagogisk princip eller en af lægens syv roller, som f.eks. ”Lægen som kommunikator” eller ”Professionalisme”.
 

Lokale møder

DSMU arrangerer møder rundt i landet, da det styrker det lokale netværk. Det foregår ofte i samarbejde med sygehuse og Lægeforeningen. DSMU tilstræber, at emnet for møderne tilpasses temaer fra årsmødet eller emner fra masterclass-arrangementet, så der bygges videre på tidligere tiltag.
 

Netværk

DSMU tilbyder et netværk til personer, som arbejder med lægelig uddannelse. DSMUs medlemmer er f.eks. uddannelsesansvarlige overlæger, tutorlæger i almen praksis, akademiske medarbejdere og læger som arbejder med uddannelse. DSMU skaber mulighed for erfaringsudveksling og vidensdeling.

DSMU formidler information om møder, konferencer og aktuelle uddannelsesemner. Som medlem kan du via DSMU informere andre medlemmer om aktiviteter og nyheder.
 

Uddannelsespolitisk indflydelse

DSMU har et bestyrelsesmedlem i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, og har i den forbindelse en plads i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

DSMU har et nært samarbejde med Lægeforeningen bl.a. ved afholdelse af symposier  f.eks. ”Lægens rolle som professionel,” ”Ledelse af uddannelse” og uddannelseskonferencer.
 

Association for Medical Education in Europe

DSMU er medlem af Association for Medical Education in Europe (AMEE), hvilket giver medlemmer rabat på konferencegebyrer og publikationer fra AMEE.