Indmeldelse

Indmeldelse i Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse med personligt medlemskab (400 kr/årligt) eller institutionelt medlemskab foregår via Lægeforeningens medlemssystem på https://minside.laeger.dk