Indmeldelse

Indmeldelse i Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse med personligt medlemskab eller institutionelt medlemskab foregår via Lægeforeningens medlemssystem på https://minside.laeger.dk

Priser:
Personligt medlemskab: 500 kr.
Studerende: 100 kr.
Organisationsmedlemskab: 3.000 kr. for op til 10 personer / 6.000 for op til 29 personer.