CALL FOR ABSTRACTS


Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Årsmøde

24. november 2022 kl. 9.30 – 16.00
Park Inn by Radisson, København S

POSTERSESSION

DSMU udvider i år postersessionen. Der vil således være mulighed for at præsentere enten din forskning
eller forbedringsarbejde på DSMU´s årsmøde og at dele dine resultater med interesserede fra hele landet.

I hver kategori vil det bedste abstrakt blive præmieret, og det er deltagerne på årsmødet der beslutter, hvem der løber af med prisen.

Praktiske oplysninger vedr. abstracts til præsentation af forskning:
Indhold: Det præsenterede skal have relevans inden for emnet ”medicinsk uddannelse”. Dette skal forstås i bredeste forstand. Både præ- og postgraduate arbejder er meget velkomne.
Titelark: Projektets titel. Forfatternavne, titler og arbejdssteder. Adresse og telefonnummer på den der præsenterer. Eventuelle interessekonflikter skal tydeligt fremgå.
Opbygning: Introduktion, Materiale & Metoder, Resultater, Diskussion (inkl. konklusion).
Længde: Max. 250 ord. Ingen tabeller eller figurer.
Sprog: Kun danske abstracts accepteres.
Indsendes til videnskab@dsmu.dk – Skriv ”Abstract forskning DSMU” i emnefeltet.

Praktiske oplysninger vedr. abstracts til præsentation af forbedringsarbejde:
Indhold: Det præsenterede skal være relevant for medicinsk uddannelse i bred forstand. Forbedringsarbejde indenfor både præ og postgraduate medicinsk uddannelse er velkommen.
Titelark: Projektets titel. Forfatternavne, titler og arbejdssteder. Adresse og telefonnummer på den der præsenterer. Eventuelle interessekonflikter skal tydeligt fremgå.
Opbygning: Introduktion, Beskrivelse af forbedringsprocessen, Resultater, Barrierer og Drivere.
Længde: Max. 250 ord. Ingen tabeller eller figurer.
Sprog: Kun danske abstracts accepteres.
Indsendes til videnskab@dsmu.dk – Skriv ”Abstract forbedringsarbejde DSMU” i emnefeltet.

Tilmeldingen åbner 24. juni og sidste frist for indsendelse: 25. august 2022 kl. 23.59.
Der gives direkte besked om, hvorvidt abstractet er accepteret den 5. september 2022.
Præsentation af udvalgte abstrakts foregår ved mundtlig fremlæggelse efterfulgt af posterdiskussion i forbindelse med kaffepausen.
Den orale præsentation må maksimalt være 3 minutter, og der kan bruges PowerPoint med maksimalt tre slides
Posteren skal være 90 x 60 cm (højde x bredde) og læsbar fra 2 meters afstand.

DSMU ser frem til at modtage dit bidrag. Mvh
Bestyrelsesmedlemmer i DSMU, Ulla Bjerre-Christensen, Joachim Frølund og Mohamad Jawhara.