Feedback til medicinstuderende ved brug af kompetencekort og ved supervision