Kontakt

DSMU kan kontaktes gennem Lægeforeningens fællessekretariat:

Eva Rahbek
er@dadl.dk

Fællessekretariatet, Lægeforeningen
Kristianiagade 12,
DK-2100 København Ø