Bestyrelsen

Gitte Eriksen Formand
Uddannelseskoordinerende overlæge,
Aarhus Universitetshospital, Skejby

Niels Thomas Hertel Næstformand
Overlæge, ph.d., MPM
HC Andersen Børne- og Unge Hospital, OUH
Særlige interesser: Uddannelsesmiljø, Faculty Development (UAO uddannelse).

Vibeke Ersbak Faglig sekretær
Udd. koordinerende overlæge,
Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
foto: Charlotte Feldbæk Ranneries

Karen Busk Hesseldal Kasserer
Reservelæge og PhD. stud., Kirurgisk Forskningsafsnit, Herning og MidtSim
Forskningsområde og speciel interesse inden for kompetenceløft af feedback og supervision.

Holger Nordstrøm Munck Webmaster
Reservelæge, Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital.
Tidligere UKYL på en kirurgisk afdeling, hvor jeg søsatte flere tiltag til gavn for klinik-nær uddannelse.

Louise Binow Kjær
Ph.d. studerende ved Centre for Educational Development, Aarhus Universitet.
Cand.scient.pol. og tidligere kursusleder for professionssporet på kandidatdelen af medicinstudiet på Aarhus Universitet. Forsker i studenterklinikker og patientcentreret kommunikation.

Joachim Frølund Hansen
PKL i almen medicin, Aarhus Universitet.
I skrivende stund arbejder jeg på min master-afhandling, hvor jeg undersøger betydningen af klinisk eksponering under medicinstudiet i forhold til senere karrierevalg.

Ulla Bjerre-Christensen
Overlæge, uddannelseschef, MHPE, Steno Diabetes Center Copenhagen.
Specielt optager det mig at fremme det tværfaglige og tværsektorielle arbejde.

Mohamad Jawhara
Læge, Ph.d, MPM-stud.
Kirurgi, Sygehus Sønderjylland
Passion for mennesker, uddannelse, og udvikling

Anne Katrine Observatør for Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)
Medicinstuderende, 11. semester, Aarhus Universitet

Lene Kjærsgaard Kristensen Selskabets sekretær.
Fællessekretariatet, Lægeforeningen