Forskning inden for medicinsk uddannelse

Bente Malling, Lektor emeritus, MD, PhD, MHPE. Klinisk Institut, Aarhus Universitet.
Lydia de Lasson, MD, PhD. Region Midtjylland
Abstract: Gruppecoaching bidrager til nyuddannede lægers organisatoriske forståelse
Slides: Gruppecoaching bidrager til nyuddannede lægers organisatoriske forståelse

Martha Krogh Topperzer. Børneonkologisk laboratorium, BørneUngeklinikken, Rigshospitalet, Københavns Universitet
Slides: Effekt af case-baseret læring på sundhedsprofessionelles viden om og holdninger til tværfaglig læring og samarbejde i børneungekræft: et feasibility studie

Tine Lass Klitgaard. Postgraduat Uddannelse, Aalborg Universitetshospital.
Abstract: Hvordan kan vi som hospital understøtte nyuddannede KBU-læger bedst muligt? Potentialet ved en Change Laboratory proces

Stinne Høgh, jordemoder, cand.scient.san. Obstetrisk Klinik, Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet.
Abstract: Hvor ofte vil jordemødre og læger skulle håndtere en akut obstetrisk hændelse: En national tværsnitsundersøgelse