Valg til bestyrelsen 2020

Kandidater til bestyrelsen:

Louise Binow Kjær
Jeg genopstiller til DSMU’s bestyrelse, da jeg ønsker at arbejde for optimale forhold for lægelig uddannelse i Danmark. Mit fokus er medicinstuderendes professionelle udvikling og overgangen til livet som yngre læge. Jeg er tidligere kursusleder for professionssporet på kandidatuddannelsen i medicin ved Aarhus Universitet og lige nu i gang med mit ph.d. projekt ved Centre for Educational Development, Aarhus Universitet. Jeg forsker i tilrettelæggelse af klinikophold for medicinstuderende, herunder klinisk supervision, tværprofessionelt samarbejde og patient-centeret kommunikation. Af baggrund er jeg cand.scient.pol. og proceskonsulent med videreuddannelse inden for pædagogik og læge-patient kommunikation.

Holger Nordstrøm Munck
Jeg genopstiller til bestyrelsen, hvor jeg har siddet siden 2016 og er aktuelt selskabets webmaster. I den forbindelse har jeg foretaget en gennemgribende revision af selskabets hjemmeside. Til dagligt er jeg læge på anæstesiologisk afdeling i Vejle. Mit fokus i bestyrelsesarbejdet er blandt andet uddannelse i den kliniske hverdag, hvor jeg trækker på min erfaring som både UKYL og fælles tillidsrepræsentant. Jeg sidder desuden i arbejdsgruppen for Medicinsk Uddannelseskonference og har de seneste 4 år været næstformand i AIDS-fondets bestyrelse.

Ulla Bjerre-Christensen
Jeg stiller op til bestyrelsen for DSMU, fordi jeg gerne vil være med til at sætte medicinsk uddannelse på dagsordenen og være med til at fagligt at udvikle området. Specielt optager det mig at fremme det tværfaglige og tværsektorielle arbejde.
Jeg er speciallæge i endokrinologi, overlæge, har en master i medicinsk uddannelse (MHPE) fra Maastricht. De sidste 8 år har jeg været uddannelseschef på Steno Diabetes Center Copenhagen. I den rolle har jeg lavet uddannelsesforløb og undervisning i hospitalsregi og i primærsektoren for almen praksis og kommuner. Derudover har jeg længere erfaring med at tilrettelægge tværfaglige nationale og internationale uddannelsesforløb og er i tillæg delkursusleder i hoveduddannelsen til endokrinologi.

Joachim Frølund Hansen
Jeg vil gerne være med til at præge udviklingen af og debatten om medicinsk uddannelse. Mit primære felt er postgraduat uddannelse, men i forbindelse med en igangværende Master er jeg også tiltagende interesseret i prægraduat uddannelse. Specielt hvordan medicinstudiets curriculum, i endnu højere grad, kan matche den verden unge læger møder som nyuddannede.
Siden 2010 har jeg været kompagnon i en fem-mands praksis, er desuden PKL ved Aarhus Universitet samt uddannelseskoordinator.
Fra august 2019 og frem til maj i år havde jeg orlov og boede i Dundee, Skotland, for at tage de to første af tre moduler af en Master i Medicinsk uddannelse. I skrivende stund arbejder jeg på den sidste del, min master-afhandling, hvor jeg undersøger betydningen af klinisk eksponering under medicinstudiet i forhold til senere karrierevalg.
Jeg har stor lyst til at sætte min nyligt erhvervede uddannelsesviden fra Dundee i spil og stiller derfor op til bestyrelsen i DSMU.

Ønsker du at stemme til generalforsamlingen
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, bedes du skrive til DSMU’s sekretær Johanne Mosdal på jm@dadl.dk senest den 19. november kl. 14.30.

Obs angiv venligst den mailadresse, du ønsker at modtage link til afstemningerne på.

Der er i alt 5 bestyrelsesposter på valg. To medlemmer fra bestyrelsen genopstiller, hvilket betyder, at der som minimum er brug for 3 nye medlemmer i bestyrelsen.

DSMU har fokus på alle dele af den lægelige videreuddannelse – medicinstudiet, videreuddannelse og efteruddannelse – så vi ser bestemt frem til at du som underviser, studerende, uddannelseslæge eller vejleder, uddannelsesansvarlig, forsker eller uddannelsesleder stiller op til valget.  
Det er muligt at melde sig som kandidat helt frem til starten af den virtuelle generalforsamling kl. 15.45 den 19. november 2020.

Bestyrelsen vil opfordre kandidater, der stiller op, til at lave en ganske kort skriftlig præsentation, dvs. hvem du er, din motivation for at stille op og hvad du især gerne vil bidrage med i bestyrelsesarbejdet. 
Beskrivelsen, der kommer på selskabets hjemmeside, bedes sendt til bestyrelsesmedlem og webmaster Holger Munck på holgermunck@gmail.com.

Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet så kontakt gerne Gitte Eriksen på gitte.eriksen@rm.dk.

Vi gør opmærksom på, at det konstituerende bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 25. november 2020 kl. 11.00-17.00.

Med venlig hilsen

Gitte Eriksen

Formand for DSMU