Virtuel Generalforsamling 2020

DSMU afholder generalforsamling 2020 i ”cyberspace” – den 19. november fra kl. 15.45 -17.00.
Mødet afvikles i Zoom og du deltager ved at aktivere dette link.
Her er en vejledning i brug af Zoom.

Ønsker du at stemme til generalforsamlingen
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, bedes du registrere dig ved at sende en mail til selskabets sekretær Johanne Mosdal på jm@dadl.dk senest den 19. november kl. 14.30.

Obs angiv venligst den mailadresse som du ønsker, at link til afstemningerne skal sendes til.

Til diskussion

  • Bestyrelsen har brug for medlemmernes forslag til, hvilke medlemsaktiviteter udover årsmøde og masterclass, der er brug for at DSMU udbyder og afholder herunder efterspørges forslag til emner.
  • Som det fremgår af årsberetningen, pågår en revision af den lægelige videreuddannelse. I den forbindelse ønsker DSMU’s bestyrelse at diskutere med medlemmerne: hvad er vigtigt at bringe med ind i revisionen af den lægelige videreuddannelse ud fra et medicinsk pædagogisk synspunkt?
    Læs kommissoriet for de 4 arbejdsgrupper her.
    Se medlemmerne af de 4 arbejdsgrupper her.

Dansk forskning i medicinsk uddannelse
På DSMU’s årsmøder plejer ny dansk forskning inden for medicinsk uddannelse at fylde en væsentlig del.
Klik her og se et udvalg af den uddannelsesforskning, der foregår i Danmark.

Vi glæder os til at se jer i cyberspace.

Med venlig hilsen
DSMU’s bestyrelse