Call for abstracts til postersession på Årsmøde 2020

Submission af abstracts til DSMU ́s årsmøde:

Udnyt muligheden for at præsentere din forskning på DSMU ́s årsmøde 2020. God chance for at dele dine resultater med interesserede fra hele landet samtidig med, at du “booster” dit CV.

Der vil i år være mulighed for at modtage to priser:

 1. ”Medlemmernes pris”, der afgøres ved afstemning på årsmødet
 2. ”Juryens pris”, der afgøres af det videnskabelige udvalg i DMSU bestyrelse

Praktiske oplysninger vedr. abstracts:

 • Indhold: Skal have relevans inden for emnet ”medicinsk uddannelse”. Dette skal forstås i bredeste forstand. Både præ- og postgraduate arbejder er meget velkomne.
 • Titelark: Projektets titel. Forfatternavne, titler og arbejdssteder. Adresse og telefonnummer på den der præsenterer. Eventuelle interessekonflikter skal tydeligt fremgå.
 • Opbygning: Introduktion, Materiale & Metoder, Resultater, Diskussion (inkl. konklusion).
 • Længde: Max. 250 ord. Ingen tabeller eller figurer.
 • Sprog: Kun danske abstracts accepteres.
 • Indsendes til: videnskab@dsmu.dk – Skriv ”Abstract DSMU” i emnefeltet. Sidste frist for indsendelse: 19. august 2020, kl. 23.59.
 • Der gives direkte besked om, hvorvidt abstractet er accepteret den 26. august 2020.
 • Hvis dit abstract bliver accepteret, vil du få mulighed for både at præsentere mundtligt samt at viseen poster frem. Der vil først blive afholdt en runde med mundtlige præsentationer og hereftermulighed for at stå ved ens poster og diskutere den, imens der bliver serveret kaffe.
 • Ved accept af abstract skal der fremstilles en power-point præsentation med maksimalt tre slides tilden mundtlige præsentation, som må være tre minutter lang, samt en poster på 90 x 60 cm (højde x bredde).

DSMU ser frem til at modtage dit bidrag.

Bestyrelsesmedlem i DSMU, Ebbe Thinggaard og Rune Dall Jensen