Feedbackkultur

DSMU Årsmøde Workshop 14.november 2019 Gitte Eriksen & Berit Skjødeberg Toftegaard

Er du klar til, at dine uddannelseslæger giver dig feedback på måden, du superviserer dem og fremmer deres læring? Feedback er det stærkeste instrument i værktøjskassen for lægelige videreuddannelse. Når uddannelseslæger mødes og drøfter, hvordan deres mere erfarne kolleger superviserer og giver feedback, øves de i at konkretisere, hvad der virker og ikke virker for dem. Den proces kan virke som et spejl for dem selv og understøtte deres egen skarphed på, hvordan læring bedst fremmes. Når en mere erfaren kollega får struktureret feedback direkte fra uddannelseslægerne opstår, der en unik mulighed for, at vedkommende kan optimere den måde, hvorpå han/hun i den daglige kliniske praksis gør dygtige læger dygtigere. Spørgsmålet er, om uddannelseskulturen på din afdeling er moden til denne form for “upward feedback” på feedback?
Form: En deltageraktiverende workshop med afsæt i viden om “upward feedback” og konkrete erfaringer fra en akutafdeling.
Mål: At inspirere med tips og tricks til at komme i gang med at bruge “upward feedback” på feedback i egen afdeling.