DSMU Masterclass 2018

“Motivation for uddannelse og læring – Autonomi, følelser og stress”

Mange undersøgelser viser enstemmigt, at læger under uddannelse oplever en større grad af stress og følelsesmæssige påvirkninger i deres uddannelsesforløb, som har læringsmæssige konsekvenser. Dette ses både i det prægraduate forløb og videre ind i det postgraduate videreuddannelsesforløb. Dermed bliver begreber som motivation, engagement og autonomi vigtige elementer i det samlede uddannelsesforløb
På årets masterclass vil vi tage udgangspunkt i uddannelsesteorier som self-regulated learning og self- determination og en række oplæg for at drøfte sammenhæng i uddannelsen af læger.

Torsdag den 8. nov. kl. 18.00 til fredag d. 9. nov. kl. 15.00

Læs invitationen her.