Symposium 25/9-17: UKYL i den kliniske hverdag – oprør nedefra

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, DSMU, inviterer til symposium mandag den 25. september 2017, kl. 14.00-17.00 i Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København. (OBS tidspunktet er rettet)

Den uddannelseskoordinerende yngre læge kan spille en afgørende rolle i uddannelsesmiljøet.

Med fokus på UKYL’ens rolle og de virkemidler der kan bruges til at påvirke uddannelsen på afdelingen, afholder DSMU den 25. september et symposium.

Der vil bl.a. være oplæg og diskussion af følgende emner:

– En UKYL’s erfaringer; hvilken rolle spiller man i uddannelsesmiljøet og hvilke udfordringer møder man
– Forandring og implementering; hvordan skabes forandring indefra og hvilke virkemidler har UKYL’en til rådighed

Målgruppe: Yngre læger, UKYL’er, uddannelsesansvarlige overlæger, ledende overlæger og andre med interesse for uddannelse og udvikling

Endeligt program.

Materiale fra symposiet:
Kasper B. Reinholdt – En UKYL’s erfaringer

Louise Rabøl – Hvordan kan UKYL’er bruge forbedringsmetode?

Liste fra brainstorm