Symposium 22/8: Evidensbaseret uddannelse – status og implementering

Ingen læge ønsker at behandle en patient, uden en vis grad af videnskabeligt belæg for at behandlingen virker efter hensigten. Dette behov for evidens bliver i stadig stigende grad overført på den lægelige videreuddannelse. I de seneste år har der således været en eksponentiel stigning i antallet af publikationer indenfor evidensbaseret medicinsk uddannelse. Upåagtet en stigende viden på området, er der imidlertid fortsat en tilbøjelighed til at gennemføre uddannelse baseret på forældede dogmer. Viden om forskning og evidens er således relevant for alle der beskæftiger sig med tilrettelæggelsen og gennemførslen af uddannelsesprogrammer i både præ- og postgraduat lægeuddannelse.

Dette symposium har til formål at give et indtryk af det aktuelle evidens niveau. Symposiet danner grundlag for en kortere workshop, hvor aktuelle uddannelsestiltag kan bearbejdes.

Målgruppe/deltagere
Læger: Ledende overlæger, uddannelsesansvarlige overlæger, uddannelseskoordinerende yngre læger, postgraduate kliniske lektorer, uddannelseskoordinerende overlæger og klinikere med interesse for uddannelse.

22. august 2016 kl. 14-17 på Sygehus Lillebælt, Vejle

Se programmet
Tilmelding