Hvordan får uddannelseslægerne mere ud af deres vejledning?

Anita Sørensen, Marianne Kleis Møller, Pernille Andreassen og Bente Malling skriver i disse artikler, hvilke styrker og svagheder, der er i vores system med vejledningssamtaler, hvilket udbytte uddannelseslægerne oplever af samtalerne, og hvad der gør forskellen på, hvorvidt de får stort udbytte eller ej.