Invitation til PhD-forsvar: Residents’ adaptive practices in geriatric emergency medicine – Maria Louise Gamborg

Torsdag d. 30. juni 2022 kl. 13:00
Sted: Bygning 1441, Auditorium 112 (auditorium 2), Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C
Efter forsvaret vil der være reception i Bygning 1441, lokale 110.
Obs Frist for tilmelding til deltagelse i forsvaret d. 23. juni kl. 12.00 – der er også mulighed for at deltage virtuelt – anvend venligst dette link: https://events.au.dk/phddefencemlg

Dette ph.d.-projekt undersøgte yngre lægers kliniske beslutningstagning og
tilpasningsdygtighed i akutmodtagelsen, med ældre patienter. Yngre lægers evne til at
tage kliniske beslutninger i akutmodtagelsen er udfordret af højt arbejdspres og et
travlt arbejdsmiljø.
Ældre patienter har ofte komplekse medicinske problemer, hvilket yderligere lægers
kliniske beslutningstagning og tilpasningsdygtighed. Der eksisterer for nuværende
meget få uddannelsesinitiativer rettet mod geriatrisk akutmedicin. Som følge heraf, er
yngre læger muligvis ikke tilstrækkeligt forberedt til at håndtere komplekse patienter.
Dette ph.d.-projekt havde derfor til formål at undersøge hvorledes man kan
understøtte udviklingen af klinisk beslutningstagning for yngre læger i deres kliniske
basisuddannelse (KBU).
Det første studie gennemgik litteraturen på klinisk beslutningstagning for geriatriske
patienter i akutmodtagelsen. På baggrund af dette studie fokuserede projektet på
udviklingen af adaptiv ekspertise. Det andet studie var derfor et observationsstudie,
som udforskede ekspert adfærd blandt KBU-læger i akutmodtagelsen. Det tredje studie
undersøgte dernæst yngre lægers kognitive strategier når de tog kliniske beslutninger,
og det fjerde og sidste studie undersøgte hvorledes den kliniske vejledning i klinikken
støttede op om udviklingen af adaptiv klinisk beslutningstagning.
Perspektiverne er belyst i et Ph.d.-projekt af cand.psych. Maria Louise Gamborg fra Center for Educational Development, Health, Aarhus Universitet og Koncern HR MidtSim.

DSMU har dermed fornøjelse på vegne af Maria at kunne invitere dig til at deltage i forsvaret af Ph.d.-afhandlingen.