Ph.d. forsvar ”Fra kursus til klinik – Transfer og selvreguleret læring indenfor postgraduat kirurgisk træning” – Sigurd Beier Sloth

Ph.d. forsvar ”Fra kursus til klinik – Transfer og selvreguleret læring indenfor postgraduat kirurgisk træning” – Sigurd Beier Sloth – også mulighed for virtuel deltagelse

Fredag d. 17. juni, 2022 kl 14.00-17.00
Sted: Eduard Biermann Auditoriet, Bygning 1252, lokale 204, (Søauditorierne) Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C.
Obs Frist for tilmelding til deltagelse i forsvaret er 10. juni kl 12.00 – det er muligt at deltage ”fysisk” eller ”virtuelt” – anvend venligst dette link: https://events.au.dk/phddefencesbs

Kirurgisk træning udenfor operationsstuen er et vigtigt element i lægers kirurgiske videreuddannelse og specialisering. Simulationsbaseret kirurgisk træning har vist sig at være en effektiv metode til at forbedre lægers kirurgiske færdigheder på operationsstuen, hvilket også bidrager til at øge patientsikkerheden. 

Deltagelse i simulationsbaseret træning alene sikrer dog ikke en effektiv transfer af færdigheder og viden til det kliniske arbejde. Betingelserne for transfer fra træningssituation til arbejdssituation afhænger af flere forskellige faktorer. Der er ingen tvivl om at muligheden for relevant anvendelse af tilegnede færdigheder i arbejdssituationen er centralt. 

Den eksisterende viden om uddannelseslægers muligheder for og oplevelser med transfer af træning er sparsom. I denne sammenhæng kan individuelle tilgange til træning og den organisatoriske facilitering af træningen, herunder potentialet for selvreguleret læring indenfor kirurgisk færdighedstræning, være afgørende for transfer af færdigheder og viden. Perspektiverne er belyst i et Ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, Health, der er  gennemført af Sigurd Beier Sloth, hoveduddannelseslæge i Gynækologi & Obstetrik.

DSMU har hermed fornøjelse på vegne af Sigurd at kunne invitere dig til at deltage i forsvaret af Ph.d. afhandling.