Vejledning af læger under uddannelse

14. december 2015 afholdt DSMU workshop omkring vejledning af læger under uddannelse i Domus Medica, København, med oplæg fra Gitte Wichmann-Hansen, Berit Eika, Kirsten Hofgaard Lycke (NO) og Gunnar Handal (NO) og med afsæt i oplægsholdernes bog “Vedjledning af læger under uddannelse”, der udkom i efteråret 2015 på forlaget Munksgaard.

Workshoppen fokuserede på den læring, der sker i den kliniske dagligdag og handlede om, hvordan yngre læger og deres vejledere kunne opnå bedre udbytte af den kliniske vejledning. Gennem gruppearbejde og fælles arbejde med en konkret case fik de omkring 30 deltagere praktisk erfaring med nogle af de redskaber, der præsenteres i bogen.