FADLs guide til det gode klinikophold

Best Practice er FADLs nye guide til det gode klinikophold for de studerende. Heri gives der tips til:

  • Hvordan den studerende kan være med til at sikre et læringsrigt klinikophold
  • Gode råd til journalskrivning og hvilke faldgrupper man bør undgå.
  • Hvordan man bør forberede sig på at besøge en specifik afdeling.

Herigennem forberedes den studerende på, hvad der forventes på afdelingerne af den studerende.