DSMU-Workshop: Learning from Success

Sæt kryds i kalenderen onsdag d. 30 september 2020 kl 14-17.
“Learning from succes” sætter fokus på, hvordan den gode præsentation skabes? Hvordan man tilpasser sin tilgang til en enkelt patient i en specifik situation? Ved brug af principperne bag “Learning from Success” kan man give læger de bedste muligheder for at hjælpe patienterne lige meget, hvad omstændigheder er!
Læse mere her.
Der åbnes for tilmelding medio-maj 2020.
Workshoppen kommer til at foregå på CAMES-Rigshospitalet i Teilumbygning, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø