Simulationsbaseret træning kan styrke uddannelsen af læger

Læs Sundhedsstyrelsens rapport om simulation som en del af den lægelige videreuddannelse her.