Sommersymposium: Autonomi, motivation og læring i præ og postgraduat medicinuddannelse

Kort utilgængelig

Dato
Date(s) - 11/06/2019
3:30 pm - 5:30 pm

Kategorier No Categories


Domus Medica, Baronessens Salon d. 11. Juni 2019 kl 15.30 – 17.30

Autonomi, motivation og læring i præ og postgraduat medicinuddannelse

Medicinstuderende og læger i uddannelse har behov for udvikle deres autonomi og evnen til selv at regulere deres læring. Derved er de i kontrol over egen læringssituation. Dermed øges deres interne motivation for læring i den komplekse virkelighed på en klinisk arbejdsplads.

På dette symposium vil vi introducere og arbejde med teorien bag self-regulated learning (SRL) og motivationsbegrebet, self-determination theory (SDT), der er et vigtigt element i SRL.

Med udgangspunkt i SRL og SDT skal vi arbejde med praksisrelaterede cases og hvordan vi kan genkende læringsmønstre.

På den baggrund skal vi diskutere hvordan man kan bruge dette i forbindelse med eksempelvis planlægning, vejledning og feedback.

Program:

 1. velkomst og introduktion af deltagere
 2. introduktion til underliggende teorier
  1. SRL
  2. SDT
  3. Læringsmønstre
 3. Diskussion af egen praksis
 4. Cases
 5. Udvikling af egen praksis som uddannelsesansvarlig

Tilmelding:
Arrangementet er gra7s for medlemmer af DSMU og koster 300 kr for ikke-medlemmer. 
Tilmelding via dette link.