DSMU’s Masterclass 2021

Indlæser kort...

Dato
Date(s) - 19/11/2021
Hele dagen

Sted
Comwell Aarhus

Kategorier No Categories


Du er inviteret til DSMU’s Masterclass 2021!
“Det gode klinikophold: Hvordan skaber vi de bedst mulige læringsbetingelser?”

18.-19. november 2021
Comwell Hotel Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C

Medicinstuderende har brug for at træne deres færdigheder i praksis – i samspil med patienter og kommende kolleger. Dette skal ske under de klinikophold, som indgår i alle medicinuddannelserne i Danmark. Imidlertid har både danske og internationale undersøgelser vist, at det ofte er en udfordring at skabe gode læringsbetingelser for studerende i klinik. Hyppigt ender medicinstuderende som ’tilskuere’ mere end deltagere i den daglige praksis.

Oplægsholderne er eksperter inden for medicinsk uddannelse og arbejdspladsbaseret læring:

Louise Binow Kjær er ph.d. studerende ved Centre for Educational Development, Aarhus Universitet. Hendes forskning har fokus på arbejdspladsbaseret læring under klinikophold og hun vil bidrage med viden om tilrettelæggelse af studenterklinikker, autonomi-understøttende supervision, tværprofessionelt samarbejde og patient-centeret kommunikation. Louise er tidligere kursusleder for professionssporet på kandidatuddannelsen i medicin ved Aarhus Universitet og medlem af DSMU’s bestyrelse.
Katrine Krogsgaard-Jensen er arbejdsmiljøkonsulent ved Arbejdsmiljøteamet, Aarhus Universitets- hospital. Hun har de seneste år arbejdet med, hvordan det med brug af konkrete værktøjer og metoder er muligt at komme i gang med at arbejde med at styrke den psykologisk sikkerhed på en arbejdsplads. Hun vil med afsæt i en kort teoretisk indledning baseret på professor Amy Edmonsons forskning på området demonstrere redskabernes anvendelse i praksis i en deltageraktiverende workshop, hvor deltagernes egne erfaringer med psykologisk sikkerhed i høj grad blive bragt i spil.
Nicolaj Johansson er ph.d.-studerende ved Department of Health Science and Technology – The Faculty of Medicine, Aalborg Universitet. Hans forskning fokuserer på sammenhængen mellem identitetsdannelse og læring hos medicinstuderende. Han har bl.a. undersøgt hvordan studerende navigerer mellem forskellige identiteter under klinikophold, hvilket er vigtig viden i forhold til at udvikle medicinsk uddannelse og et skærpe blikket for, om vi uddanner til det vi ønsker.

Forventet udbytte:
At deltagerne i Masterclass går hjem med ny evidensbaseret viden, får inspiration bl.a. via demonstration af konkrete redskaber og får mulighed for at udarbejde projektskitser til konkrete tiltag, der kan afprøves i egen praksis.

Forberedelse: Udsendelse af materiale til forberedelse: 1. oktober 2021
• 1-2 artikler, som forventes læst
• En kort ”case” (1/2 – 1 A4 side), som beskriver en konkret – enten en god eller mindre god – læringssituation fra et klinikophold eller for en uddannelseslæge på egen arbejdsplads

Målgruppen:
Personer, der har et formelt ansvar og/eller bidrager til at sikre medicinsk uddannelse i klinisk praksis som f.eks. PKL, PUF, UAO, UKYL, UKO, professor eller lektor med ansvar for klinikophold. Der er 24 pladser. Deltagerne vil blive inddelt i grupper efter, hvilke emner og områder deltagerne er optaget af.

Tilmelding:
Tilmelding foregår via dette link.
Tilmeldingsfrist 18. september 2021. Der er kun 24 pladser, som vil blive fordelt efter først-til-mølle. Seneste frist for afmelding er 11. oktober (herefter kan betaling ikke annulleres).

Pris:
Deltagelse i Masterclass som medlem 1.750,00 kr.
Deltagelse i Masterclass om ikke-medlem 2.400,00 kr.
Pakkepris Masterclass & årsmødet for medlemmer 2.200,00 kr.
Pakkepris Masterclass & årsmødet for ikke-medlemmer 3.250,00 kr.
Overnatning inkl. morgenmad 1.175,00 kr.

Læs programmet for Masterclass 2021 her.