DSMU’s Forårs-workshop: Træk virkeligheden ind i din undervisning med video simulation

Kort utilgængelig

Dato
Date(s) - 18/05/2021
2:00 pm - 4:00 pm

Kategorier No Categories


DSMU holder forårs-workshop tirsdag d. 18. 5. 2021 Kl.14.00-16.00.
Workshoppen afholdes som et virtuelt, Zoom møde.
Træk virkeligheden ind i din undervisning med video simulation
Ved Kamilla Pedersen & Karen Louise Møller

Hvordan bruger vi bedst video i undervisningen -og hvornår? Spørgsmål som dette danner grundlaget for denne workshop. Vi dykker også ned i brugen af video i undervisning af yngre læger. Argumentet for at bruge video i undervisning er formatets evne til at forstærke autenticitet. Video er velegnet til at give indblik i de komplekse møder med patienter, som det udfolder sig i praksis. Videoformatet kan desuden adressere følelser af betydning for de studerendes indlevelse i patienternes perspektiv og den kliniske kontekst, som vanskeligt lader sig formidle i tekst.

Mål: Du vil få inspiration til at realisere dine ideer, og vi giver anbefalinger til, hvordan du kommer videre.

Program:
I denne workshop vil du få introduktion til patientcase-koncepter som alternativ til tekst cases, og herunder hvordan den didaktiske tilrettelæggelse på forskellig vis understøtter de studerendes læring. Med afsæt i din egen undervisningspraksis vil du få inspiration til at initiere design af et video baseret patientcase- format, som passer til dine konkrete læringsaktiviteter og klinisk praksis.

  1. Introduktion til patient casens anvendelse i klinisk undervisning
  2. Pros and cons ved forskellige patient case formater
  3. Reflektion over egen undervisningspraksis og brug af simulerede video cases

Form: Workshoppen afholdes som et virtuelt Zoom møde. Den er bygget op med en fælles introduktion til emnet, efterfulgt af workshops i mindre grupper og afsluttes med en fælles opsamling.

Tilmelding:
Da der er et begrænset antal pladser, er tilmelding nødvendig: Klik her for tilmelding.
Tilmeldingsfrist 1 maj. Workshoppen er gratis.

Lidt om oplægsholderne:
Kamilla Pedersen PhD, er forsker på Centre For Educational Development på Aarhus Universitet. I sit adjunktur forsker Kamilla i brugen af videocases. Forskningen er en naturlig forlængelse af hendes PhD, som tog sit udgangspunkt i brugen af simulerede patient-cases i psykiatrien. Kamillas forskning i emnet er bredt og hun har således et både tværfagligt og internationalt perspektiv i sit arbejde.

Karen Louise Møller er specialkonsulent ved Centre For Educational Development på Aarhus Universitet. Hun har en bred erfaring i EDU-it, læring og pædagogik. I løbet af de sidste 15 år har Karen arbejdet med udvikling af undervisning, der involverer anvendelsen digitale redskaber, herunder video og hvordan dette kan understøtte studerendes læring. Karens arbejde er ligeledes tværfagligt, og hun har ofte fungeret som inviteret oplægsholder omkring video-baseret læring i flere forskellige domæner.