DSMU’s Årsmøde 2021

Indlæser kort...

Dato
Date(s) - 18/11/2021
Hele dagen

Sted
DGI-Huset

Kategorier


DSMU’s Årsmøde 2021 byder på

Effektiv læring på en arbejdsplads – hvordan skaber vi et godt uddannelsesmiljø i klinikken? 

Key-note oplægsholder; Pim Theunissen, Professor of Workplace Learning in HealthcareScientific Director of the School of Health Professions Education (SHE)

Pim vil i sit oplæg sætte fokus på den nyeste forskning indenfor området arbejdspladsbaseret læring – hvad ved vi virker og hvad virker ikke? 

 

Hvordan vender man uddannelseskulturen i en afdeling? 

Oplæg fra Dea Kehler, Ph.d., postgraduat klinisk lektor i Akutmedicin, master i ledelse, læring og organisation, ledende overlæge, Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest.

Dea har som uddannelsesansvarlig overlæge på Regionshospitalet Randers i perioden 2019-2021, været med til på imponerende kort tid at ”vende skuden” og få skabt et uddannelsesmiljø, hvor læring er en integreret del af hverdagen for alle læger på! 

Sessionen vil være en blanding af oplæg, spørgsmål og diskussion i mindre grupper

 

Postersession er med præsentation af 10 spændende projekter indenfor medicinsk uddannelse 

Der uddeles 2 priser for bedste poster:
”Medlemmernes pris”, der afgøres ved afstemning på Årsmødet
“Juryens pris”, der tildeles efter vurdering af DSMU-bestyrelsens Videnskabelige Udvalg.

 

Et højaktuelt symposium om udviklingen af den lægelige videreuddannelse i Danmark i et 10 års perspektiv – hvad ser vores paneldeltagere mon i deres uddannelseskrystalkugle?

I debatten deltager:

·       Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen og formand for DNRLV
·       Michael Bräuner Schmidt, lægefaglig direktør, Repræsentant fra Danske Regioner, medlem af DRLV i Nord og DNRLV
·       Jesper Brink Svendsen, formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse
·       William Wendler Thomassen, formand for FADL
·       Bente Malling, fra Lægevidenskabelige Selskabers bestyrelse og medlem af  DNRLV

Symposiet indledes med, at hver deltager i panelet kommer med deres allerbedste bud på, hvor de ser den lægelige videreuddannelse, er på vej hen når de ser ind i fremtiden.

Vi har bedt alle fokusere på 2 spørgsmål:
Hvad er de største udfordringer i forhold til at sikre kvaliteten i uddannelsen?
Hvordan uddanner vi bedst læger til at kunne imødekomme krav og forventninger fra fremtidens patienter?·

 

Dagen afsluttes med DSMU’s generalforsamling kl 16:15-17:00

Bestyrelsen ser frem til at diskutere med medlemmerne, hvad DSMU skal arbejde med i 2022/23 – og så er der valg til bestyrelse. Er du ordinær medlem af DSMU har du stemmeret og kan stille op til valg til bestyrelsen – der er i alt 4 pladser på valg inkl. formandsposten – se nærmere her (link)