AFLYST: DSMU Masterclass 2020: Arbejdspladsen som et godt læringssted – hvad skal der til?

Kort utilgængelig

Dato
Date(s) - 19/11/2020 - 20/11/2020
6:00 pm - 3:30 pm

Sted
Kosmopol

Kategorier No Categories


Kære uddannelseskollega

DSMU´s bestyrelse har desværre og med stor ærgrelse truffet beslutning om at aflyse DSMU’s Masterclass den 19. november 2020 pga. den aktuelle udvikling af Covid-19 pandemien i Danmark.

 

DSMU har nu den store fornøjelse at kunne invitere dig til at deltage i årets masterclass, som afvikles 19.-20. november 2020 i København i tilknytning til vores jubilæums årsmøde.

I år sætter DSMU masterclass fokus på:

  • trivsel og læringsmuligheder på arbejdspladsen – hvordan er det muligt at arbejde med læringsmiljøet og kulturen så fx den kliniske vejledning optimeres?
  • betydningen af følelsen af tilhørsforhold og muligheden for at få tildelt ansvar og modtage feedback i en læringssituation – hvad kan den lærende, vejleder og afdelingen gør for det sker i praksis?
  • ”psykologisk sikkerhed” – hvad handler det om og hvordan kan man konkret arbejde med psykologisk sikkerhed i en afdeling?

I DSMU´s masterclass vil du som undervisere og eksperter møde: 

Pia Strand fra Lund Universitets Center for Medicinsk pædagogik, som er international ekspert med en doktorgrad i klinisk læring, hvor hun i afhandling ”Situating Faculty Development in the Clinical Workplace” undersøgte, hvordan man kan uddanne kliniske vejledere på arbejdspladsen og udviklede et valideret instrument til vurdering af studenters opfattelse af det kliniske læringsmiljø.

Louise Binow Kjær fra Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Health, Aarhus Universitet som er ph.d. stud og undersøger studenter-klinikker med fokus på klinisk supervision, tværprofessionelt samarbejde og patient-centeret kommunikation.

Katrine Krogsgaard-Jensen og Lone Kaiser begge fra Arbejdsmiljøteamet, Aarhus Universitetshospital og som meget erfarne arbejdsmiljøkonsulenter arbejder med konkrete værktøjer og metoder er muligt at komme i gang med at arbejde med at styrke den psykologiske sikkerhed på en arbejdsplads.

Vi har sammensat et spændende program, så

  • tilhører du målgruppen som er:

personer, der har et formelt ansvar inden for medicinsk uddannelse i klinisk praksis som f.eks. PKL, PUF, UAO, UKYL, UKO, professor eller lektor med ansvar for klinikophold.

  • er du parat til at forberede dig og være aktiv deltager 
  • indsende en kort case, som beskriver enten en god eller mindre god – læringssituation for en uddannelseslæge på egen arbejdsplads og læse 1-2 artikler
  • deltage i elektronisk survey med fokus på læringsmiljøet på din egen arbejdsplads
  • indgå i gruppediskussioner, hvor elementer vil være struktureret som team-based learning

så ser vi meget frem til at modtage din tilmelding til DSMU´s Masterclass 2020.

Fristen er for tilmelding er:  11. september 2020.
Klik her for tilmelding

Obs; der er kun 24 pladser som vil blive fordelt efter først til mølle

Obs DSMU Masterclass 2020 bygger videre på DSMU´s årsmøde og derfor vil vi anbefale, at deltagere i masterclass også tilmelder sig årsmødet.

Pris:

Medlem: Deltagergebyr med forplejning/middag                                1.750 kr.

Ikke medlem: Deltagergebyr med forplejning/middag                         2.400 kr.

Pakkepriser:

Medlem: Årsmøde + Masterclass med forplejning/middag                2.300 kr.

Ikke medlem: Årsmøde + Masterclass med forplejning/middag        3.350 kr.

Hvis du ønsker at melde dig ind i DSMU og opnå rabat (det koster 500 kr. pr. år), kan dette gøres via dette link: http://dsmu.dk/?page_id=1107.

Der gøres opmærksom på at overnatning selv bookes af den enkelte deltager i masterclassen.

Du kan finde yderligere informationer ved at klikke her.

Med venlig hilsen
Og på vegne af DSMU´s bestyrelse,
Formand for DSMU
Gitte Eriksen