Archive for the Symposium Category

Efterårssymposium om Professionalisme

Hvordan lærer jeg at blive en professionel læge? Hvordan kan man vurdere, om en given læge er professionel?
Professionalisme kompetencevurderes bl.a. under hoveduddannelsen i almen medicin. Med dette afsæt vil vi diskutere, hvordan professionalisme læres og vurderes.

Tirsdag 18. september kl. 15:30-18:00, Aud. E, CAMES Rigshospitalet, Teilumbygningen, Frederik V’s Vej 11, 2100 København Ø.

Deltagelse er gratis for medlemmer af DSMU, ikke-medlemmer opkræves et gebyr på 300 kr.

Se invitationen her
Tilmeld dig via Lægeforeningen eller kontakt jm@dadl.dk

Forårssymposium: Stress og klinisk performance

DSMU afholder forårssymposium 2018 omkring “Stress og klinisk performance – Hvordan påvirker stress udførelsen af kliniske procedurer? Evidensbaserede tiltag og egne oplevelser”

Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 15:30-17:30
Domus Medica Kristianiagade 12 – København Ø

Tilmeld dig her via læger.dk

Se programmet her

Symposium 25/9-17: UKYL i den kliniske hverdag – oprør nedefra

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, DSMU, inviterer til symposium mandag den 25. september 2017, kl. 14.00-17.00 i Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København. (OBS tidspunktet er rettet)

Den uddannelseskoordinerende yngre læge kan spille en afgørende rolle i uddannelsesmiljøet.

Med fokus på UKYL’ens rolle og de virkemidler der kan bruges til at påvirke uddannelsen på afdelingen, afholder DSMU den 25. september et symposium.

Der vil bl.a. være oplæg og diskussion af følgende emner:

– En UKYL’s erfaringer; hvilken rolle spiller man i uddannelsesmiljøet og hvilke udfordringer møder man
– Forandring og implementering; hvordan skabes forandring indefra og hvilke virkemidler har UKYL’en til rådighed

Målgruppe: Yngre læger, UKYL’er, uddannelsesansvarlige overlæger, ledende overlæger og andre med interesse for uddannelse og udvikling

Endeligt program.

Materiale fra symposiet:
Kasper B. Reinholdt – En UKYL’s erfaringer

Louise Rabøl – Hvordan kan UKYL’er bruge forbedringsmetode?

Liste fra brainstorm

Symposium 22/8: Evidensbaseret uddannelse – status og implementering

Ingen læge ønsker at behandle en patient, uden en vis grad af videnskabeligt belæg for at behandlingen virker efter hensigten. Dette behov for evidens bliver i stadig stigende grad overført på den lægelige videreuddannelse. I de seneste år har der således været en eksponentiel stigning i antallet af publikationer indenfor evidensbaseret medicinsk uddannelse. Upåagtet en stigende viden på området, er der imidlertid fortsat en tilbøjelighed til at gennemføre uddannelse baseret på forældede dogmer. Viden om forskning og evidens er således relevant for alle der beskæftiger sig med tilrettelæggelsen og gennemførslen af uddannelsesprogrammer i både præ- og postgraduat lægeuddannelse.

Dette symposium har til formål at give et indtryk af det aktuelle evidens niveau. Symposiet danner grundlag for en kortere workshop, hvor aktuelle uddannelsestiltag kan bearbejdes.

Målgruppe/deltagere
Læger: Ledende overlæger, uddannelsesansvarlige overlæger, uddannelseskoordinerende yngre læger, postgraduate kliniske lektorer, uddannelseskoordinerende overlæger og klinikere med interesse for uddannelse.

22. august 2016 kl. 14-17 på Sygehus Lillebælt, Vejle

Se programmet
Tilmelding

Symposium 14/6: Feedback i klinisk praksis – hvorfor gør vi det ikke noget mere?

I efteråret 2015 afholdt DSMU en velbesøgt Masterclass med temaet ”Feedback i klinisk praksis – hvorfor gør vi det ikke noget mere?”. Forskning har vist, at feedback er vigtig, hvis ikke afgørende for effektiv læring. Imidlertid har forskning også vist at der er store udfordringer og barrierer forbundet med at få udbredt anvendelse af feedback i daglig praksis.

160614 Foto fra feedback workshop 14 jun 2016

Hvordan kan vi så komme til at gøre det bedre? Det spørgsmål forsøgte Masterclassen at komme nærmere. Dette symposium bygger på erfaringerne fra DSMU Masterclass 2015 og foruden indlæg fra disse projekter vil der være oplæg fra ledende lektor Bente Malling og seniorkonsulent Anne Gerhardt.

Symposiet henvendte sig til alle læger med en interesse i vejledning og feedback og blev afholdt 14. juni 2016 kl. 12:30-17:00 i Domus Medica i København. Se det fulde program.

Symposiet har nu været afholdt. Materiale fra symposiet:
Referat
Skabelon for gruppediskussion
Bente Malling – “Feedback, tour de force igennem tiden og litteraturen”
Bente Malling – ”Feedback i klinisk praksis – hvorfor gør vi det noget mere?”
Rikke Borre Jacobsen og Marie Cecilie Lawaetz – “Bedre feedback kultur”
Jacobsen, Lawaetz og Dahlrot – “Bedre Feedback Kultur”
Gruppe 4 – “Den gode Feedback Kultur”