Arkiv for Nyhed kategorien

DSMU’s formand Gitte Valsted Eriksen:

“Patienterne fortjener kvalitet. Derfor skal læger uddannes hele arbejdslivet. Men det kniber med tiden til det”

Sundhedsstyrelsens uddannelsespriser

Sundhedsstyrelsens Uddannelsespris 2022 går i år til Reumatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Uddannelsesprisen gives til den afdeling, der i årets løb har fået det højeste pointscore ved inspektorvurderingen.

Vinderen af årets højdespringer 2022 er Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers. Prisen for årets højdespringer uddeles til den afdeling, der har vist engagement og potentiale til at udvikle kvaliteten af den lægelige videreuddannelse markant i løbet af to eller flere inspektorbesøg.

Læs mere om sundhedsstyrelsens uddannelsespriser her.

FADL får ny formand med fortid i DSMU

Liv Therese Holm-Nielsen var observatør for FADL i DSMU’s bestyrelse fra 2018-19 og skal nu være FADL’s formand efter William Wendler Thomassen.

Emma Olivia Kanchana Ertner Bengtsson, som også har været en del af DSMU-bestyrelsen bliver FADL’s nye næstformand.

Læs mere på Altinget.dk.

Overlæge Gete Toft modtager Yngre Plastikkirurgers uddannelsespris

Prisen uddeles til en person, som gennem det forløbne år har gjort en ekstraordinær indsats for uddannelse af yngre plastikkirurger.

Læs mere på LinkedIn her.

Ny dansk litteratur om medicinsk uddannelse

Can case-based discussions in a group setting be used to assess residents’ clinical skills.
Rakel Fuglsang Johansen, René Buch Nielsen, Bente Malling, Hanne Storm.  
International Journal of Medical Education. 2021;12-64-3 https://doi.org/10.5116/ijme.606a.eb39

Fælles kompetencevurdering, også kaldet struktureret gruppeevaluering, har efterhånden vundet indpas flere og flere steder i Danmark, primært på intern medicinske afdelinger, men også på andre afdelinger. Kompetencevurdering af uddannelseslægens kliniske færdigheder har traditionelt fundet sted via én-til-én kommunikation mellem vejleder og uddannelseslæge. Nu foregår vurderingen et stigende antal steder med flere deltagende uddannelseslæger og vejledere, hvor uddannelseslægerne skiftes til at præsentere cases, der diskuteres i gruppeforum.
Artiklen ”Can case-based discussions in a group setting be used to assess residents’ clinical skills?” beskriver et set-up for fælles kompetencevurdering, uddannelseslægernes og vejledernes oplevelse af det nye koncept og hvilke fordele og ulemper der kan være ved et sådant koncept. 

Struggling to fit the white coat and the role of contextual factors within a hospital organisation – an ethnographic study on the first months as newly graduated doctors.
Tine L. Klitgaard, Dianna Stentoft, Mads Skipper, Mette Grønkjær, Susanne B. Nøhr. 
BMC Medical Education. 21, 74 (2021). https://doi.org/10.1186/s12909-021-02493-2 

I studiet fra Aalborg Universitetshospital undersøger Klitgaard et al., hvordan KBU-læger oplever den første tid som nyuddannet læge, og hvordan faktorer inden for hospitalets organisation påvirker deres oplevelser.
Transitionen fra medicinstudiet til arbejdet som læge har længe været beskrevet som overvældende og stressfyldt. Der er mange nye arbejdsgange, samarbejdspartnere og procedurer der skal læres, samtidig med at processen foregår i en organisation, hvor flow og patientbehandling har førsteprioritet. For at tage (endnu) bedre mod vores nye læger har vi brug for viden om 1) hvordan KBU-læger oplever deres første tid som nyuddannede læger, og 2) hvilke faktorer inden for hospitalets organisationen der kan have betydning for KBU-lægens oplevelser.
Studiet er designet som et etnografisk feltstudie med observationer og interviews som metode. Analysen af data er todelt. I første analyse fokuserer vi på hvilke udfordringer, de nye KBU-læger oplever. Her finder vi fire temaer: Ansvar, lokalt knowhow, tid og samarbejdspartnere. I anden analyse bruger vi Cultural Historical Activity Theory (CHAT) som teoretisk linse for at undersøge hvilke faktorer inden for hospitalets organisation, der påvirker KBU-lægens oplevelser. Her finder vi flere faktorer: fysisk fjern placering fra kollegaer, manglende overlap mellem KBU, tidsbegrænset introduktion og tilknytning til flere afdelinger.
Den analytiske kombination giver et nyt perspektiv, og gør det muligt at lave en direkte kobling i forhold til hvordan forskellige faktorer påvirker KBU-lægernes udfordringer i transitionen fra medicinstudiet til arbejdet som læger. Studiet peger samtidig på forskellige elementer som hospitalsorganisationer med fordel kan adressere for af mindske nogle af de udfordringer KBU-lægerne møder.

DSMU-webinar

Thumbs up til Jane Ege Møller, der i sidste uge lavede et rigtig godt webinar om vigtigheden af kommunikation i klinikken. Jane kom godt rundt i hvordan vi kan træne kommunikation og hvorfor vi bør gøre det. 
Oplægget var det første i vores række af webinars. Den næste måned har vi et webinar om ugen. Husk at du kan se vores kommende webinars på DSMU’s hjemmeside.

Virtuel Generalforsamling 2020

DSMU afholder generalforsamling 2020 i ”cyberspace” – den 19. november fra kl. 15.45 -17.00.

Læs om generalforsamlingen her.

Uddannelsespriser til Aarhus Universitetshospital

I dag uddeler Sundhedsstyrelsen Uddannelsespriser til hospitalsafdelinger, der ved deres Inspektorbesøg har vist at de er særlig gode til at uddanne speciallæger. Begge priser går i år til afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Det er tredje år i træk, at Aarhus Universitetshospital har en afdeling, der får Uddannelsesprisen, og første gang det samme hospital får begge priser. Uddannelsesprisen, som er Sundhedsstyrelsens pris for bedste uddannelsesafdeling går i 2020 til afdelingen: Blodbank og Immunologi ved Aarhus Universitetshospital. Sundhedsstyrelsens anden uddannelsespris Højdespringerprisen, som gives til en afdeling, der ved en ihærdig indsats har øget uddannelseskvaliteten markant efter et kritisk inspektorbesøg. Prisen går i 2020 til: Afdeling for Mave- og Tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital. Stort tillykke til de to afdelinger.
Fotos: Tonny Foghmar

Mave og Tarmkirurgi
Afdelingsledelsen; Lone Susanne Jensen & Lene Rindom
Uddannelsesansvarlig overlæge; Charlotte Burchard Nørager
Uddannelseskoordinerende yngre læger; Iryna Kruhlikava, Anders Krøll Knudsen og Andreea-Alexandra Bach-Nielsen
Kontaktdirektør; Claus Thomsen
Udannelseskoordinerende overlæge; Gitte Eriksen 

Blodbank og Immunologi
Afdelingsledelsen; Bjarne Kuno Møller & Charlotte Lindegaard Andersen
Uddannelsesansvarlig overlæge; Betina Samuelsen Sørensen
Uddannelseskoordinerende yngre læge; Johanne Hjort Baatrup
Kontaktdirektør; Jørgen Schøler Kristensen
Udannelseskoordinerende overlæge; Marianne Kleis Møller

Læs mere om priserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

FADLs guide til det gode klinikophold

Best Practice er FADLs nye guide til det gode klinikophold for de studerende. Heri gives der tips til:

  • Hvordan den studerende kan være med til at sikre et læringsrigt klinikophold
  • Gode råd til journalskrivning og hvilke faldgrupper man bør undgå.
  • Hvordan man bør forberede sig på at besøge en specifik afdeling.

Herigennem forberedes den studerende på, hvad der forventes på afdelingerne af den studerende.

Uddannelse gentænkt post-corona

Corona krisen har ført til behov for ændrede arbejdsgange i klinik og uddannelse, som der gives eksempler i denne oversigt. Men hvad tager vi med os fremadrettet, når vi skal gentænke undervisning post-corona?
DSMU’s videnskabelige udvalg har samlet 4 spændende artikler, som du kan læse her.